esg 10

Jak komunikować pracownikom sukces firmy w obszarze ESG?

Case study - Whiteboard Animation dla CCC

Dbanie o środowisko, ludzi, którzy nas otaczają i przyszłość następnych pokoleń to obowiązek nie tylko każdego z nas, ale także przedsiębiorstw. Już teraz można zaobserwować, że brak odpowiedzialności za otoczenie i innych może przynieść katastrofalne skutki dla ludzkości i naszej planety. Dlatego coraz większą uwagę zwraca się na ochronę środowiska, dbanie o społeczeństwo i sposób zarządzania organizacjami, czyli wszelkie działania składające się na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw.
ludzik z tablicą CCC

Profil Klienta

W 2020 roku CCC, znane przez niemal każdego konsumenta w Polsce, ale nie tylko, uzyskało rating „A” przyznawany przez MSCI ESG spółkom, które wyróżniają się swoją działalnością na rzecz zrównoważonego rozwoju. W ramach indeksu ESG MSCI analizowane są 3 czynniki odpowiedzialności: E (environment) – środowisko, S (society) – społeczeństwo oraz G (governance) – ład korporacyjny. CCC po raz pierwszy pojawiło się w tym zestawieniu w 2018 roku, otrzymując ocenę BB. W 2019 rating został podwyższony do oceny BBB, a pod koniec sierpnia 2020 do oceny A. Skala ocen MSCI odpowiednio od najniższej do najwyższej to: CCC, B, BB, BBB, A, AA, AAA. Na taką ocenę składa się ogromna ilość działań stale podejmowanych i rozwijanych przez CCC m.in.:
 • 90% odpadów, które powstają w wyniku działalności CCC, poddawane są recyklingowi lub innym procesom odzysku.
 • We wszystkich salonach CCC i w e-commerce torby foliowe zastąpiono papierowymi, które można następnie poddać recyklingowi.
 • CCC stworzyło linię ekologicznych produktów „Go for nature”, gdzie buty, torebki, czapki czy szaliki produkowane są za pomocą specjalnie opracowanej technologii, by optymalizować zużycie wody i energii. Co więcej, produkty powstają z ekologicznych surowców np. buty ze skóry z ekologicznych garbarni (certyfikat LWG) czy akcesoria szyte specjalną nicią, która powstała w wyniku recyklingu butelek PET.
 • W salonach CCC przeprowadzono zbiórkę używanego obuwia, gdzie zebrano blisko 10 ton produktów.
 • CCC dba o to, by przestrzegano praw człowieka, troszczono się o środowisko i przestrzegano przepisów prawa, m.in. dzięki specjalnie stworzonemu kodeksowi postępowania dla dostawców.
 • CCC nie tylko organizuje, ale i wspiera różne akcje charytatywne jak Szlachetną Paczkę, WOŚP, WoshWosh i wiele innych.
 • W dobie pandemii CCC wspiera placówki medyczne w walce z COVID-19.
 • W CCC wdrożona została polityka różnorodności, kodeks etyki oraz wszelkie uregulowania przeciwdziałające nadużyciom i nieprawidłowościom.
Choć to tylko kilka wybranych inicjatyw prężnie podejmowanych przez CCC.

Wyzwanie

Klient zgłosił się do naszego studia animacyjnego, ponieważ stanął przed wyzwaniem, jakim było zakomunikowanie tak dużego osiągnięcia wśród swoich pracowników. CCC zatrudnia ponad 15 000 pracowników, a działania każdego z nich przełożyły się na uzyskaną ocenę. Powstało więc pytanie:
Jak zakomunikować pracownikom szereg inicjatyw podejmowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju, tak by każdy z nich był dumny nie tylko z miejsca, w którym pracuje, ale co ważniejsze, że również przyczynia się do dbania o środowisko i innych?
Dodatkowym wyzwaniem było pokazanie tego w sposób atrakcyjny, krótki i prosty sposób, a to zadanie wręcz idealne dla animacji rysowanej ręką (ang. whiteboard animation).

Realizacja

Jak przebiegała nasza współpraca? Na początku zaproponowaliśmy wideorozmowę, by jak najlepiej wyznaczyć cel animacji oraz zrozumieć wszystkie potrzeby Klienta. W procesie tworzenia animacji brało udział 7 osób.
Podczas ustalania koncepcji scenariusza okazało się, że oprócz przedstawienia szeregu podejmowanych działań przez pracowników CCC należy także wyjaśnić, czym jest ESG (ang. Environment, Society, Governance), by odróżnić je od pojęcia CSR (ang. Corporate Social Responsibility). Ze względu na założony krótki czas trwania animacji (2 minuty) zaleciliśmy, by struktura scenariusza wyglądała następująco:
 1. Wyjaśnienie, czym jest ESG oraz jak przejawia się w działaniach każdego z pracowników CCC.
 2. Pokazanie ogromu działań podejmowanych przez pracowników CCC na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 3. Podkreślenie, że każdy z pracowników codziennie wykonując małe rzeczy, przyczynia się do dbania o środowisko i innych.
Case Study CCC ESG czym jest
Dzięki otrzymanym materiałom od Klienta, wywiadzie i zbudowanej koncepcji mogliśmy przystąpić do pisania treści. Gdy scenariusz był już gotowy, odesłaliśmy go do akceptacji do Klienta, by następnie wprowadzić kilka poprawek i stworzyć finalną wersję.
Następnie przystąpiliśmy do rozrysowywania scenariusza na poszczególne sceny, które miały pojawić się w animacji, by później w formie storyboardu wysłać go do akceptacji. Na tym etapie musieliśmy zmierzyć się z dość dużym wyzwaniem, jakim było przedstawienie mnogości działań podejmowanych przez CCC w ramach zrównoważonego rozwoju. Oprócz wstępu i zakończenia wybraliśmy 12 najważniejszych działań, na których Klient chciał się skoncentrować. Całość musiała zamknąć się w 2 minutach, a na jedno działanie przypadało wg wyliczeń 8 sekund, a to jest bardzo mało, szczególnie gdy trzeba zobrazować złożone pojęcia.
Wyzwanie polegało na wyważeniu liczby pojawiających się rysunków i potrzebnego czasu na ich narysowanie tak, by uniknąć efektu, w którym ręka osiąga prędkość rozpędzonego odrzutowca. Zbyt szybko rysowane rysunki mogłyby być nieczytelne dla odbiorcy, nienaturalne i na dłuższą metę – irytujące. Dlatego postanowiliśmy, że po scenie wprowadzającej i wyjaśniającej czym jest ESG, zrobimy przejście na kolejną tablicę, gdzie będą pojawiali się bohaterowie, wykonujący dane działania, które są realizowane w ramach ESG. Dzięki temu mogliśmy dorysowywać rysunki, pokazując je w kontekście innych, nadawać im nowego znaczenia przy zachowaniu odpowiedniej dynamiki animacji. W ten sposób powstał narysowany świat, w którym można było zobaczyć ogrom podejmowanych inicjatyw, a na sam koniec zostały dorysowane dłonie trzymające planetę, które kojarzą się z odpowiedzialnością, troską oraz dbaniem o środowisko i innych.
ESG |||
Zaproponowaliśmy, by wyjściowym kolorem była klasyczna czerń, a zielony w odcieniu górskiej łąki, miodowy żółty i modry podkreślały elementy odpowiadające ESG. Dzięki odpowiedniemu dobraniu odcieni uzyskaliśmy efekt, gdzie kolory, którymi rysowana jest animacja, przypominają te z długopisów używanych na co dzień. Taki zabieg sprawia, że rysunki, które pojawiają się na ekranie mogą wydawać się bardziej naturalne i znajome tak jakby były rysowane na kartce w rzeczywistości.
Po akceptacji storyboardu przez Klienta przystąpiliśmy do nagrywania podkładu lektorskiego, animacji rysunków wraz z synchronizacją obrazu i dźwięku. Z uwagi na fakt, że animacja mogłaby być odtwarzana bez dźwięku, na prośbę Klienta dodaliśmy napisy. Na koniec przygotowaliśmy planszę tytułową, która jest wyświetlana, zanim jeszcze zostanie odtworzona animacja. Tak przygotowaną animację wysłaliśmy do Klienta wraz ze wszystkimi linkami przydatnymi przy osadzaniu filmów w narzędziach do komunikacji wewnętrznej firmy.

Ile czasu zajęło przygotowanie animacji?

Licząc wszystkie dni robocze animację zrealizowaliśmy w 23 dni. Pierwszego dnia razem z Klientem określiliśmy cel animacji wraz ze strukturą scenariusza. Po 6 dniach wysłaliśmy gotowy scenariusz do akceptacji. Wprowadzenie wszystkich poprawek do scenariusza zajęło 2 dni. Gdy scenariusz był już w pełni zaakceptowany, przystąpiliśmy do rozrysowywania storyboardu, który dostarczyliśmy Klientowi po 7 dniach. Po otrzymaniu informacji zwrotnej i upływie jednego dnia przeszliśmy do kolejnych etapów, czyli nagrywania podkładu lektorskiego, animacji, synchronizacji, postprodukcji i gotową animację wraz z napisami wysłaliśmy do Klienta po 7 dniach.
CCC ESG harmonogram

Co o animacji i współpracy mówi Klient?

1517819726863 1

Daria Sulgostowska

Head of Corporate Communication and Sustainability at CCC SA

Gracjana Wąsik

Gracjana Wąsik

HR Manager w CCC SA

„Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju to dziś oczekiwanie coraz bardziej świadomych klientów i jeden z głównych filarów strategii Grupy CCC GO.22. Rating MSCI ESG jest wymiarem sukcesu Spółki w jej realizacji. Ten sukces to składowa działań naszych pracowników. Chcieliśmy wytłumaczyć im, że choć hasło „ESG” na pierwszy rzut oka niewiele mówi, to w rzeczywistości jest sumą naszych odpowiedzialnych zachowań i działań. Udało się to zrobić dzięki prostej animacji przygotowanej przez SeeWidely.

Warto zaznaczyć, że animacja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem w organizacji i weszła na stałe w agendę prezentacji onboardingowej dla nowych pracowników CCC. Chcąc podzielić się dobrymi praktykami z naszymi spółkami zagranicznymi podjęliśmy również decyzję o przetłumaczeniu animacji i utworzeniu wersji lokalnych.”

Dziękujemy za zaufanie i niezmiernie cieszymy się, że mogliśmy zrealizować dla Państwa tak fantastyczny pomysł na animację.

Kto odpowiadał za projekt?

Gabi bez koła

Gabriela Lupa

- odpowiada za marketing i komunikację w SeeWidely oraz zarządza studiem animacyjnym SeeWidely Studio.

Łączy wiedzę marketingową z myśleniem wizualnym, tworząc niesamowite animacje whiteboardowe (z „rysującą ręką”). Na swoim koncie ma już ponad 250 realizacji. Stworzyła autorski język obrazkowy, który swoją prostotą zachwyca na każdy możliwy sposób.

Razem z zespołem współtworzy wyjątkowe animacje, dzięki którym firmy mogą w prosty sposób tłumaczyć nawet najbardziej skomplikowane rzeczy.