Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 27 kwietnia 2019.Nie dokonaliśmy żadnych istotnych zmian w sposobie przetwarzania danych pochodzących od naszych użytkowników, ale zaktualizowaliśmy dokument opisujący nasz politykę, aby go skrócić i ułatwić jego czytanie, a także zapewnić zgodność naszej polityki z wymogami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych UE (RODO) wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r.

Dziękujemy za dołączenie do grona użytkowników naszej platformy edukacyjnej. W SeeWidely („SeeWidely”, „my”, „nas”) szanujemy prywatność użytkowników i chcemy, aby rozumieli, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dotyczące ich dane. Niniejsza Polityka prywatności obejmuje nasze praktyki w zakresie gromadzenia danych oraz opisuje prawa użytkowników do dostępu do danych osobowych i ich poprawiania, a także ograniczenia dotyczące korzystania przez nas z danych osobowych użytkowników.

Jeśli nie podajemy łączy do innych zasad lub nie stwierdzamy inaczej, niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do odwiedzania lub korzystania ze strony internetowej SeeWidely, aplikacji mobilnych, interfejsów API lub powiązanych usług („Usługi”).

Korzystając z Usług, użytkownik zgadza się na warunki niniejszej Polityki prywatności. Użytkownik nie powinien korzystać z Usług, jeśli nie wyraża zgody na warunki niniejszej Polityki prywatności oraz wszelkie inne umowy regulujące korzystanie z Usług.

Spis treści

 • 1. Jakie dane uzyskujemy
 • 2. W jaki sposób uzyskujemy dane dotyczące użytkowników
 • 3. Jak wykorzystujemy dane
 • 4. Komu udostępniamy dane
 • 5. Bezpieczeństwo
 • 6. Prawa użytkownika
 • 7. Przepisy właściwe dla danej jurysdykcji
 • 8. Aktualizacje i informacje kontaktowe
 • Polityka dotycząca plików cookie

1. Jakie dane uzyskujemy

Gromadzimy pewne dane bezpośrednio od użytkownika, np. wprowadzane przez użytkownika dane o udziale w kursach oraz dane z platform stron trzecich, za pośrednictwem których użytkownik łączy się z platformą SeeWidely. Automatycznie gromadzimy również niektóre dane, takie jak informacje o urządzeniu użytkownika i częściach Usług, z którymi użytkownik wchodzi w interakcję lub z których korzysta.

1.1 Dane przekazywane nam przez użytkownika

Możemy gromadzić różne dane od użytkownika lub o użytkowniku w zależności od sposobu korzystania z Usług. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów, które pomogą lepiej zrozumieć, jakie dane gromadzimy.

Podczas tworzenia konta i korzystania z Usług, w tym za pośrednictwem platform stron trzecich, gromadzimy wszelkie dane przekazywane bezpośrednio przez użytkownika:

Dane konta Aby móc korzystać z niektórych funkcji (np. zapisać się na kurs), należy utworzyć konto użytkownika. Podczas tworzenia lub aktualizacji konta gromadzimy i przechowujemy podane przez użytkownika dane, takie jak adres e-mail, hasło, oraz przypisujemy użytkownikowi unikalny numer identyfikacyjny („Dane konta”).
Dane profilu Można również podać informacje o profilu, takie jak zdjęcie, nagłówek, łącze do strony internetowej, profile w mediach społecznościowych lub inne dane. Dane profilu będą publicznie dostępne dla innych osób.
Dane kursów Podczas rejestracji na kursy i uczestnictwa w nich gromadzimy dane dotyczące m.in. kursów, zadań i quizów, które użytkownicy rozpoczęli i zakończyli, odpowiedzi na pytania i inne elementy przesłane w celu spełnienia wymagań kursu.
Dane dotyczące płatności uczestników Jeśli użytkownik dokonuje zakupów, gromadzimy pewne dane o zakupie (takie jak imię i nazwisko oraz kod pocztowy), które są niezbędne do realizacji zamówienia. Użytkownik musi podać określone dane dotyczące płatności i rozliczeń bezpośrednio naszym partnerom przetwarzającym płatności, w tym imię i nazwisko, dane karty kredytowej, adres do faktury i kod pocztowy. Ze względów bezpieczeństwa SeeWidely nie gromadzi ani nie przechowuje poufnych danych użytkowników kart, takich jak pełne numery kart kredytowych lub dane uwierzytelniające karty.
Dane o kontach użytkownika powiązanych z innymi Usługami Możemy uzyskać pewne informacje za pośrednictwem mediów społecznościowych lub innych kont w Internecie, jeśli są one połączone z kontem SeeWidely. Jeśli użytkownik loguje się do konta SeeWidely za pośrednictwem Facebooka lub innej platformy albo serwisu strony trzeciej, prosimy o zgodę użytkownika na dostęp do pewnych informacji o tym koncie. Przykładowo, w zależności od platformy lub serwisu, możemy gromadzić dane, takie jak imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, numer identyfikacyjny konta, adres e-mail do logowania, lokalizacja, fizyczna lokalizacja urządzeń dostępowych, płeć, data urodzenia.

Te platformy i serwisy udostępniają nam informacje za pośrednictwem interfejsów API. Otrzymywane przez nas informacje zależą od tego, jakie informacje użytkownik (za pośrednictwem ustawień prywatności), platforma lub serwis zdecydują się nam przekazać.

Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Usług lub korzysta z nich za pośrednictwem platformy lub serwisu strony trzeciej, lub klika łącza strony trzeciej, gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie jego danych będzie również podlegać polityce prywatności i innym umowom tej strony trzeciej.

Komunikacja i pomoc Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami w celu uzyskania pomocy technicznej lub zgłoszenia problemu albo wątpliwości (niezależnie od tego, czy utworzył konto), gromadzimy i przechowujemy dane kontaktowe, wiadomości i inne dane dotyczące takiego użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, lokalizacja, system operacyjny, adres IP i wszelkie inne dane, które użytkownik poda lub które uzyskujemy w sposób zautomatyzowany (co jest omówione poniżej). Wykorzystujemy te dane, aby odpowiadać na pytania lub wątpliwości, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Dane wymienione powyżej są przechowywane przez nas i powiązane z kontem użytkownika.

1.2 Dane gromadzone za pomocą metod automatycznych

W przypadku uzyskania dostępu do Usług (w tym podczas przeglądania kursów) zbieramy pewne dane w sposób zautomatyzowany, w tym:

Dane dotyczące systemu Dane techniczne dotyczące komputera lub urządzenia, takie jak adres IP, typ urządzenia, typ i wersja systemu operacyjnego, unikalne identyfikatory urządzenia, przeglądarka, język przeglądarki, dane dotyczące domeny i innych systemów oraz typy platform („Dane dotyczące systemu”).
Dane dotyczące użytkowania Statystyki użytkowania dotyczące interakcji użytkownika z Usługami, w tym kursów, z których korzystał, czasu spędzonego na stronach lub w Usłudze, odwiedzanych stronach, używanych funkcji, wyszukiwanych haseł, danych dotyczących kliknięć, daty i czasu oraz innych danych dotyczących korzystania przez użytkownika z Usług („Dane dotyczące użytkowania”).
Przybliżone dane geograficzne Przybliżone położenie geograficzne, w tym informacje, takie jak kraj, miasto i współrzędne geograficzne, obliczone na podstawie adresu IP.

Dane wymienione powyżej są gromadzone przy użyciu plików dziennika serwera i technologii śledzenia, jak opisano w sekcji „Pliki cookie i narzędzia do gromadzenia danych” poniżej. Są one przez nas przechowywane i powiązane z kontem użytkownika.

2. W jaki sposób uzyskujemy dane dotyczące użytkowników

Używamy narzędzi, takich jak pliki cookie, sygnały nawigacyjne „web beacon”, usługi analityczne i narzędzia dostawców usług reklamowych w celu uzyskania wyżej wymienionych danych. Niektóre z tych narzędzi oferują użytkownikowi możliwość rezygnacji z gromadzenia danych.

2.1 Pliki cookie i narzędzia do gromadzenia danych

Zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w naszej Polityce dotyczącej plików cookie, SeeWidely i dostawcy usług działający w naszym imieniu (tacy jak Google Analytics i zewnętrzni reklamodawcy) podczas uzyskiwania przez użytkownika dostępu do Usług i korzystania z nich używają plików dzienników serwerów i narzędzi do automatycznego gromadzenia danych, takich jak pliki cookie, znaczniki, skrypty oraz sygnały nawigacyjne „web beacon” (łącznie „Narzędzia do gromadzenia danych”). Tego rodzaju Narzędzia do gromadzenia danych automatycznie śledzą oraz gromadzą określone Dane dotyczące systemu i Dane dotyczące użytkowania (zgodnie z opisem w punkcie 1) w trakcie korzystania z Usług. W niektórych przypadkach zgodnie z niniejszą Polityką prywatności kojarzymy dane zgromadzone za pośrednictwem tych narzędzi z innymi gromadzonymi danymi.

Używamy plików cookie (małych plików, które strony internetowe przesyłają do urządzenia użytkownika w celu jednoznacznej identyfikacji przeglądarki lub urządzenia albo w celu przechowywania danych w przeglądarce użytkownika) do analizy korzystania z Usług przez użytkownika, personalizowania doświadczeń użytkownika, ułatwiania logowania się do Usług oraz rozpoznawania użytkownika po powrocie. Wykorzystujemy sygnały nawigacyjne „web beacon” (małe obiekty, które pozwalają nam mierzyć działania odwiedzających i użytkowników korzystających z Usług) w celu ustalenia, czy dana strona została odwiedzona, czy wiadomość e-mail została otwarta, oraz w celu skuteczniejszej reklamy poprzez wykluczenie bieżących użytkowników z niektórych wiadomości promocyjnych lub w celu zidentyfikowania źródła pobrania nowej aplikacji mobilnej.

SeeWidely wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie:

 • Preferencje: pliki cookie, które pamiętają dane na temat przeglądarki użytkownika i preferowanych ustawień wpływających na wygląd i zachowanie Usług (np. preferowany język).
 • Bezpieczeństwo: pliki cookie wykorzystywane w celu umożliwienia użytkownikowi zalogowania się i uzyskania dostępu do Usług, w celu ochrony przed oszukańczym logowaniem oraz w celu pomocy w wykrywaniu i zapobieganiu nadużyciom lub nieautoryzowanemu korzystaniu z konta.
 • Funkcjonalne: pliki cookie, które przechowują ustawienia funkcjonalne (np. poziom głośności ustawiony dla odtwarzanych filmów).
 • Stan sesji: pliki cookie, które śledzą interakcje użytkownika z Usługami, aby pomóc nam ulepszyć Usługi i poprawić doświadczenie korzystania z przeglądarki, zapamiętać dane logowania i umożliwić przetwarzanie zakupów w ramach kursu. Są one bezwzględnie konieczne, aby Usługi działały poprawnie, więc jeśli użytkownik je wyłączy, niektóre funkcje ulegną awarii lub będą niedostępne.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby ostrzegała o próbach umieszczania plików cookie na komputerze użytkownika, ograniczała rodzaje dozwolonych plików cookie lub całkowicie je odrzucała. W takim przypadku użytkownik może nie być w stanie korzystać z niektórych lub wszystkich funkcji Usług, a jego doświadczenie może być inne lub mniej funkcjonalne.

Niektórzy partnerzy zewnętrzni, którzy udostępniają określone funkcje na naszej stronie, mogą również wykorzystywać lokalne obiekty pamięci masowej (znane również jako pliki cookie flash lub LSO) do gromadzenia i przechowywania danych.

2.2 Narzędzia analityczne

Do oferowania Usług wykorzystujemy przeglądarki internetowe innych firm oraz mobilne usługi analityczne, takie jak Google Analytics, Hotjar i Interkom. Usługi te wykorzystują narzędzia do gromadzenia danych, które pomagają nam analizować korzystanie z Usług przez użytkownika, w tym informacje, takie jak dane o witrynie strony trzeciej, z której korzysta użytkownik, częstotliwość odwiedzin, wydarzenia w ramach Usług, dane dotyczące użytkowania i wydajności oraz miejsce pobrania aplikacji. Korzystamy z tych danych w celu ulepszenia Usług, lepszego zrozumienia, jak Usługi działają na różnych urządzeniach, i dostarczenia informacji, które mogą być interesujące dla użytkownika.

2.3 Reklama internetowa

Korzystamy z usług reklamodawców zewnętrznych, takich jak Taboola, Facebook, usług reklamowych Google oraz innych sieci i serwerów reklamowych w celu dostarczania reklam o naszych Usługach na innych stronach internetowych i w aplikacjach, z których korzysta użytkownik. Reklamy mogą opierać się na informacjach, które posiadamy na temat użytkownika, np. Danych dotyczących użytkowania i Danych dotyczących systemu (jak opisano w punkcie 1), a także informacjach, które reklamodawcy posiadają o użytkowniku na podstawie śledzonych danych. Reklamy mogą być oparte na ostatniej aktywności użytkownika lub aktywności przez dłuższy czas i na innych stronach oraz serwisach, a także mogą być dostosowane do zainteresowań użytkownika.

W zależności od rodzaju usług reklamowych, z których korzystamy, reklamy mogą umieszczać pliki cookie lub inne technologie śledzenia na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu użytkownika w celu gromadzenia danych na temat korzystania z naszych Usług, a także mogą uzyskiwać dostęp do tych technologii śledzenia w celu dostarczania informacji reklamowych dostosowanych do użytkownika. Aby pomóc w dostarczaniu reklam dostosowanych do indywidualnych potrzeb, możemy dostarczyć tym usługodawcom zanimizowaną wersję adresu e-mail użytkownika (w formie nieczytelnej dla człowieka) oraz treści, które są publicznie udostępniane w ramach Usług.

Podczas korzystania z aplikacji mobilnych użytkownik może również otrzymywać dostosowane reklamy wewnątrz aplikacji. Systemy Apple iOS, Android OS i Microsoft Windows udostępniają własne instrukcje dotyczące kontroli wyświetlania dostosowanych do użytkownika reklam wewnątrz aplikacji. W przypadku innych urządzeń i systemów operacyjnych należy zapoznać się z ustawieniami prywatności lub skontaktować się z operatorem platformy.

3. Jak wykorzystujemy dane

Wykorzystujemy dane użytkownika do celów, takich jak świadczenie naszych Usług, komunikowanie się z użytkownikiem, rozwiązywanie problemów, zabezpieczanie przed oszustwami i nadużyciami, ulepszanie i aktualizacja naszych Usług, analizowanie sposobu korzystania z naszych Usług, oferowanie spersonalizowanych reklam oraz postępowanie zgodnie z wymogami prawa lub wymogami niezbędnymi dla zapewnienia bezpieczeństwa i integralności.

Wykorzystujemy dane gromadzone poprzez korzystanie przez użytkownika z Usług w następujących celach:

 • świadczenie Usług i zarządzanie nimi, w tym wyświetlanie treści dostosowanych do użytkownika;
 • przetwarzanie wniosków i zamówień na kursy, produkty, określone usługi, informacje lub funkcje;
 • komunikowanie się z użytkownikiem w sprawie konta użytkownika poprzez:
  • odpowiedzi na pytania i zgłaszane problemy;
  • wysyłanie wiadomości i informacji administracyjnych, w tym wiadomości, powiadomień o zmianach w naszych Usługach oraz aktualizacji dotyczących naszych umów;
  • wysyłanie informacji i wiadomości w aplikacji o postępach w kursach, programach nagród, nowych usługach, nowych funkcjach, promocjach, biuletynach i innych dostępnych kursach (z dostarczania których w każdej chwili można zrezygnować);
  • wysyłanie powiadomień push do urządzenia bezprzewodowego w celu dostarczenia aktualizacji i innych istotnych wiadomości (którymi można zarządzać za pomocą strony „opcje” lub „ustawienia” aplikacji mobilnej);
 • zarządzanie informacjami o preferencjach konta użytkownika;
 • ułatwianie technicznego funkcjonowania Usług, w tym rozwiązywanie problemów, zabezpieczanie Usług oraz zapobieganie oszustwom i nadużyciom;
 • żądanie informacji zwrotnych od użytkowników;
 • wprowadzanie ankiet oraz promocji organizowanych lub sponsorowanych przez SeeWidely i zarządzanie nimi;
 • pozyskiwanie informacji o użytkowniku poprzez łączenie danych użytkownika z dodatkowymi danymi za pośrednictwem zewnętrznych dostawców danych lub analizę danych za pośrednictwem dostawców usług analitycznych;
 • identyfikowanie użytkowników z unikalnym identyfikatorem na różnych urządzeniach;
 • dopasowywanie reklam na różnych urządzeniach;
 • ulepszanie naszych Usług i opracowywanie nowych produktów, usług i funkcji;
 • analizowanie trendów i ruchu, śledzenie zakupów i danych dotyczących użytkowania;
 • reklamowanie Usług na stronach internetowych i w aplikacjach innych firm;
 • używanie w zakresie wymaganym lub dozwolonym przez prawo; lub
 • używanie według własnego uznania lub w określony inny sposób konieczny do zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności naszych użytkowników, pracowników, stron trzecich, społeczeństwa lub naszych Usług.

4. Komu udostępniamy dane

Udostępniamy określone dane o użytkowniku firmom świadczącym dla nas usługi, naszym partnerom biznesowym, dostawcom analiz i wzbogaconych danych, dostawcom mediów społecznościowych, firmom pomagającym nam w prowadzeniu promocji i ankiet oraz firmom reklamowym, które pomagają nam w promowaniu naszych Usług. Możemy również udostępniać dane użytkownika, jeśli jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, zgodności z przepisami prawa lub w ramach restrukturyzacji firmy. Możemy także udostępniać dane w inny sposób, jeżeli są w formie zagregowanej lub zdezidentyfikowanej, lub jeśli otrzymamy zgodę użytkownika.

Możemy udostępniać dane użytkownika stronom trzecim w następujących okolicznościach lub zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności:

 • Dostawcom usług, kontrahentom i agentom: udostępniamy dane użytkownika firmom zewnętrznym, które świadczą w naszym imieniu usługi, takie jak przetwarzanie płatności, analiza danych, usługi marketingowe i reklamowe (w tym reklamy skierowane do określonych odbiorców), usługi hostingowe i związane z pocztą e-mail, a także obejmujące obsługę klienta i pomoc techniczną. Świadczący te usługi mogą uzyskać dostęp do danych osobowych użytkownika i są zobowiązani do korzystania z nich wyłącznie w sposób wskazany przez nas w celu świadczenia żądanej przez nas usługi.
 • Partnerom biznesowym: zawarliśmy umowy z innymi stronami internetowymi i platformami w celu dystrybucji naszych Usług i kierowania ruchu do SeeWidely. 
 • Do celów świadczenia usług w zakresie analizy i wzbogacania danych: w ramach korzystania z narzędzi analitycznych innych firm, takich jak Google Analytics oraz usług wzbogacania danych, takich jak Clearbit, udostępniamy niektóre dane kontaktowe, Dane konta, Dane dotyczące systemu, Dane dotyczące użytkowania (zgodnie z opisem w punkcie 1) lub w razie potrzeby dane zdezidentyfikowane. Dane zdezidentyfikowane oznaczają dane, w przypadku których usunęliśmy informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, i zastąpiliśmy je identyfikatorem tokena. Dzięki temu dostawcy mogą świadczyć usługi analityczne lub dopasowywać dane użytkownika do publicznie dostępnych informacji z baz danych (w tym informacji kontaktowych i społecznych z innych źródeł). Robimy to, aby komunikować się z użytkownikiem w bardziej efektywny i dostosowany sposób.
 • Na potrzeby funkcji mediów społecznościowych: funkcje mediów społecznościowych w Usługach (takie jak przycisk „Lubię to” serwisu Facebook) mogą umożliwiać zewnętrznemu dostawcy usług mediów społecznościowych zbieranie danych, takich jak adres IP użytkownika i informacje o odwiedzanej stronie Usług, a także ustawienie pliku cookie w celu włączenia tej funkcji. Interakcje użytkownika z tymi funkcjami podlegają polityce prywatności firmy zewnętrznej.
 • Do celów zarządzania promocjami i ankietami: możemy udostępniać dane użytkownika w zakresie niezbędnym do zarządzania, wprowadzania lub sponsorowania promocji i ankiet, w których użytkownik chce uczestniczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. w celu dostarczenia listy zwycięzców lub dokonania wymaganych zgłoszeń) lub zgodnie z zasadami promocji lub ankiety.
 • Do celów reklamowych: Jeśli zdecydujemy się oferować reklamę w przyszłości, możemy korzystać z pewnych Danych dotyczących systemu i Danych dotyczących użytkowania oraz udostępniać je innym reklamodawcom i sieciom, aby zaprezentować ogólne informacje demograficzne i preferencje wśród naszych użytkowników. Możemy również zezwolić reklamodawcom na gromadzenie Danych dotyczących systemu za pośrednictwem Narzędzi do gromadzenia danych (zgodnie z opisem w punkcie 2.1) oraz na wykorzystywanie tych danych do oferowania ukierunkowanych reklam w celu spersonalizowania doświadczenia użytkownika (poprzez reklamę behawioralną) oraz przeprowadzania analiz internetowych. Reklamodawcy mogą także udostępniać nam zgromadzone przez nich dane dotyczące użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej lub zrezygnować z udziału w reklamie behawioralnej sieci reklamowych, należy zapoznać się z poniższym punktem 6.1 (Wybór użytkownika dotyczący wykorzystania danych) poniżej. Należy pamiętać, że w przypadku rezygnacji nadal będą wyświetlane reklamy ogólne.
 • Do celów bezpieczeństwa i zgodności z przepisami prawa: Możemy ujawnić dane osobowe stronom trzecim, jeśli (według własnego uznania) w dobrej wierze uznamy, że takie ujawnienie jest:
  • dozwolone lub wymagane przez prawo;
  • wnioskowane jako część zapytania, zlecenia lub postępowania sądowego, państwowego lub prawnego;
  • zasadnie niezbędne jako część ważnego nakazu sądowego, postanowienia sądu lub innego ważnego prawnie żądania;
  • zasadnie niezbędne do egzekwowania naszych Warunków użytkowania, niniejszej Polityki prywatności lub innych umów prawnych;
  • wymagane w celu wykrycia, zapobiegania lub w inny sposób reagowania na oszustwa, nadużycia, niewłaściwe wykorzystanie, potencjalne naruszenia przepisów prawa (lub zasad/rozporządzeń) i/lub kwestii bezpieczeństwa lub technicznych; lub
  • zasadnie niezbędne, wg naszego uznania, w celu ochrony przed bezpośrednią szkodą dla praw, mienia lub bezpieczeństwa SeeWidely , naszych użytkowników, pracowników, członków społeczeństwa lub naszych Usług.
  • Możemy również ujawniać dane dotyczące użytkownika naszym audytorom i radcom prawnym w celu oceny naszych obowiązków i praw związanych z ujawnianiem informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
 • Podczas przejęcia kontroli: jeśli SeeWidely będzie podmiotem transakcji biznesowej, takiej jak np. fuzja, przejęcie, zbycie korporacyjne, rozwiązanie (w tym bankructwo) lub sprzedaż całości lub części aktywów, możemy udostępnić, ujawnić lub przekazać wszystkie informacje o użytkowniku organizacji będącej naszym następcą w wyniku takiej transformacji lub w trakcie rozważań nad przeprowadzeniem takiej transformacji (w tym w ramach badania due diligence).
 • Po agregacji/dezidentyfikacji: możemy ujawniać lub wykorzystywać w dowolnym celu dane zagregowane lub poddane dezidentyfikacji.
 • Za zgodą użytkownika: za zgodą Użytkownika możemy udostępniać dane stronom trzecim, czego nie obejmuje niniejsza Polityka prywatności.

5. Bezpieczeństwo

Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia w zależności od rodzaju i wrażliwości przechowywanych danych. Tak jak w przypadku każdego systemu z połączeniem z Internetem, zawsze istnieje ryzyko nieautoryzowanego dostępu, dlatego ważne jest, aby chronić swoje hasło i skontaktować się z nami w przypadku podejrzenia nieautoryzowanego dostępu do konta.

SeeWidely stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych osobowych użytkownika, które gromadzimy i przechowujemy. Środki te różnią się w zależności od rodzaju i wrażliwości danych. Niemniej jednak żaden system nie może być w 100% zabezpieczony, dlatego nie możemy zagwarantować, że komunikacja pomiędzy użytkownikiem a SeeWidely, Usługi lub jakiekolwiek informacje nam dostarczone w związku z danymi, które gromadzimy za pośrednictwem Usług, będą wolne od nieuprawnionego dostępu stron trzecich. Hasło użytkownika jest ważną częścią naszego systemu bezpieczeństwa i obowiązkiem użytkownika jest jego ochrona. Nie należy udostępniać swojego hasła stronom trzecim. W przypadku podejrzenia, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa hasła lub konta, należy natychmiast zmienić hasło i zgłosić wszelkie wątpliwości pod adresem kontakt@seewidely.com

6. Prawa użytkownika

Użytkownik ma pewne prawa związane z wykorzystaniem jego danych, w tym możliwość rezygnacji z promocyjnych wiadomości e-mail, umieszczania plików cookie oraz gromadzenia jego danych przez niektórych dostawców usług analitycznych. Użytkownik może aktualizować lub zamknąć swoje konto w ramach naszych Usług, a także skontaktować się z nami w sprawie indywidualnych żądań związanych z prawami użytkownika dotyczącymi danych osobowych. Rodzice, którzy uważają, że nieumyślnie zgromadziliśmy dane osobowe ich nieletnich dzieci, powinni natychmiast skontaktować się z nami w celu usunięcia tych informacji.

6.1. Wybór użytkownika dotyczący wykorzystania danych

Użytkownik może zdecydować, że nie poda nam pewnych danych, ale w takiej sytuacji może nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji Usług.

 • Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania informacji promocyjnych, korzystając z mechanizmu rezygnacji z subskrypcji w otrzymywanym komunikacie promocyjnym lub zmieniając preferencje dotyczące wiadomości e-mail. Należy pamiętać, że niezależnie od ustawień preferencji dotyczących wiadomości e-mail, będziemy wysyłać do użytkownika wiadomości dotyczące transakcji i powiązań w odniesieniu do Usług, w tym potwierdzenia administracyjne, potwierdzenia zamówień, ważne aktualizacje dotyczące Usług oraz powiadomienia o naszych zasadach.
 • Przeglądarka lub urządzenie, z którego korzysta użytkownik, może pozwalać na kontrolowanie plików cookie i innych rodzajów lokalnego przechowywania danych. Urządzenie bezprzewodowe użytkownika może również umożliwiać kontrolowanie, czy dane dotyczące lokalizacji lub inne dane są gromadzone i udostępniane. 
 • Aby uzyskać od uczestniczących firm informacje i kontrolować pliki cookie wykorzystywane w reklamie dostosowanej do odbiorców, należy odwiedzić strony rezygnacji konsumentów z udziału w reklamach w witrynie organizacji Network Advertising Initiative i Digital Advertising Alliance lub, jeśli użytkownik znajduje się na terenie Unii Europejskiej, odwiedzić stronę Your Online Choices. Aby zrezygnować z wyświetlania reklam przez Google lub dostosować reklamy Google Display Network, należy odwiedzić stronę Ustawienia reklam Google. Aby zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam z platformy Taboola, należy skorzystać z łącza rezygnacji w dostępnej na stronie tej platformy Polityce dotyczącej plików cookie.
 • Aby zrezygnować z zezwalania narzędziom Google Analytics, Hotjar, Mixpanel, ZoomInfo lub Clearbit na wykorzystywanie danych do analizy lub wzbogacania danych, należy skorzystać z dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, pliku cookie rezygnacji z Hotjar, pliku cookie rezygnacji z Mixpanel, informacji dotyczących polityki ZoomInfo oraz mechanizmu żądania dostępu do danych Clearbit.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych, ich wykorzystywania przez nas lub przysługujących użytkownikowi praw, prosimy o kontakt pod adresem kontakt@seewidely.com

6.2 Uzyskiwanie dostępu, aktualizacja i usuwanie danych osobowych

Użytkownik może aktualizować swoje dane osobowe, które SeeWidely gromadzi i przechowuje, i uzyskać do nich dostęp w następujący sposób:

 • aby zaktualizować dane, które zostały podane bezpośrednio, należy w dowolnym momencie zalogować się na swoje konto i zaktualizować je.
 • Aby zamknąć konto:
  • Jeśli użytkownik jest uczestnikiem, powinien odwiedzić profil strony ustawień i wykonać odpowiednie czynności.
  • W przypadku jakichkolwiek problemów z zamknięciem konta należy wysłać do nas wiadomość e-mail na adres kontakt@seewidely.com lub skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego centrum pomocy technicznej.
  • Uwaga: nawet po zamknięciu konta użytkownika niektóre lub wszystkie dane mogą być nadal widoczne dla innych, w tym bez ograniczeń wszelkie dane, które zostały (a) udostępnione lub rozpowszechnione przez danego użytkownika lub innych (w tym w udostępnionej treści); lub (b) wysłane na platformę strony trzeciej. Nawet po zamknięciu konta użytkownika dane użytkownika są przechowywane tak długo, jak jest to uzasadnione (i zgodne z obowiązującym prawem), w tym w celu pomocy w wypełnianiu zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów. Możemy przechowywać i ujawniać takie dane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności po zamknięciu konta użytkownika.
 • Aby uzyskać dostęp, poprawić lub usunąć swoje dane osobowe, należy wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@seewidely.com lub napisać do nas na adres SeeWidely os. kościuszkowskie 6 lok. 229, 31-858 Kraków, Polska. Odpowiemy w ciągu 30 dni. Dla ochrony użytkownika możemy wymagać, aby żądanie zostało wysłane z adresu e-mail powiązanego z kontem użytkownika i być może będziemy musieli zweryfikować tożsamość użytkownika przed realizacją żądania. Należy pamiętać, że pewne dane przechowujemy wówczas, gdy mamy do tego podstawy prawne, w tym w celu obowiązkowego prowadzenia dokumentacji i realizacji transakcji.

6.3 Polityka wobec dzieci

Dostrzegamy potrzebę ochrony prywatności dzieci oraz zachęcamy rodziców i opiekunów do aktywnego udziału w internetowych działaniach i zainteresowaniach dzieci. Dzieci w wieku poniżej 13 lat (lub 16 lat w Europejskim Obszarze Gospodarczym) nie powinny korzystać z naszych Usług. Jeśli ustalimy, że zgromadzaliśmy dane osobowe młodszego dziecka, podejmiemy odpowiednie kroki mające na celu jak najszybsze usunięcie tych danych.

Rodzice, którzy uważają, że doszło do zgromadzenia przez SeeWidely danych osobowych dziecka młodszego niż podane ograniczenie wieku, mogą przesłać wniosek o ich usunięcie na adres kontakt@seewidely.com.

7. Przepisy właściwe dla danej jurysdykcji

Użytkownik mieszkający w Polsce ma określone prawa dotyczące żądania uzyskania informacji. Użytkownik mieszkający w Australii ma prawo zgłosić formalną skargę do odpowiedniej agencji rządowej. Użytkownicy spoza Stanów Zjednoczonych powinni zwrócić uwagę, że przesyłamy dane do Stanów Zjednoczonych i innych obszarów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7.1 Użytkownicy w Australii

Użytkownicy będący mieszkańcami Australii, którzy chcą złożyć skargę, mogą to zrobić w urzędzie australijskiego komisarza ds. informacji („OAIC”). Kontakt z OAIC możliwy jest poprzez: stronę internetową www.oaic.gov.au; przekazanie e-maila na adres enquiries@oaic.gov.au; kontakt telefoniczny z numerem 1300 363 992; lub wysłanie listu do OAIC na adres GPO Box 5218, Sydney NSW 2001.

7.2 Użytkownicy spoza USA

SeeWidely ma siedzibę w Polsce lecz część naszych partnerów posiada siedziby w Stanach Zjednoczonych (jak na przykład PayPal będący operatorem płatności) i aby świadczyć Usługi na rzecz użytkownika, musimy przekazać dane użytkownika do Stanów Zjednoczonych i tam je przetwarzać. Odwiedzając naszą witrynę lub korzystając z naszych Usług, użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie swoich danych na serwerach znajdujących się w Polsce i USA. Jeśli użytkownik korzysta z Usług spoza Rzeczypospolitej Polskiej, wyraża zgodę na przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie jego danych w Rzeczypospolitej Polskiej lub innych krajach. Dane osobowe gromadzone w Szwajcarii i w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”) są przesyłane poza te obszary i mogą być przechowywane poza nimi. Dane te mogą być również przetwarzane poza Szwajcarią i EOG przez spółki z grupy SeeWidely lub naszych dostawców usług, w tym w celu przetwarzania transakcji, ułatwiania realizacji płatności i świadczenia usług z zakresu pomocy technicznej, o których mowa w punkcie 4. Z naszymi dostawcami usług zawarliśmy umowy o przetwarzanie danych, które ograniczają i regulują przetwarzanie przez nich danych w naszym imieniu. Przesyłając swoje dane lub korzystając z naszych Usług, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez SeeWidely i współpracujące z naszą spółką podmioty przetwarzające dane.

Dane te są również przetwarzane poza Szwajcarią i EOG przez naszych dostawców usług, w tym w celu przetwarzania transakcji, ułatwiania realizacji płatności i świadczenia usług z zakresu pomocy technicznej, o których mowa w punkcie 4. Z naszymi dostawcami usług zawarliśmy umowy o przetwarzanie danych, które ograniczają i regulują przetwarzanie przez nich danych w naszym imieniu. Przesyłając swoje dane lub korzystając z naszych Usług, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez SeeWidely i współpracujące z naszą spółką podmioty przetwarzające dane.

8. Aktualizacje i informacje kontaktowe

Gdy wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej polityce, powiadomimy o tym użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej, powiadomień dołączonych do produktów lub innego mechanizmu wymaganego przez prawo. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania. W przypadku pytań, wątpliwości lub kwestii spornych prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zwykłej.

8.1 Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Jeżeli wprowadzimy w niej jakiekolwiek istotne zmiany, powiadomimy o tym użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, powiadomień zamieszczonych w Usługach lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamieścimy również podsumowanie najważniejszych zmian. O ile nie określono inaczej, zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.

Zgodnie z obowiązującym prawem, jeżeli użytkownik będzie nadal korzystać z Usług po dacie wejścia w życie jakiejkolwiek zmiany, dostęp i/lub korzystanie będzie uważane za akceptację (oraz zgodę na przestrzeganie) zmienionej Polityki prywatności. Zmieniona Polityka prywatności zastępuje wszystkie poprzednie Polityki prywatności.

8.2 Interpretacja

Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie są zdefiniowane w niniejszej polityce, przyjmują znaczenie określone w Warunkach użytkowania ustalonych przez SeeWidely. Każda wersja niniejszej Polityki prywatności w języku innym niż polski udostępniona jest dla wygody użytkownika. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności z wersją w języku obcym użytkownik zgadza się, że polska wersja językowa będzie miała znaczenie rozstrzygające.

8.3 Pytania

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub kwestii spornych dotyczących naszej Polityki prywatności prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. prywatności na adres kontakt@seewidely.com. Można także wysyłać do nas korespondencję na adres SeeWidely os. kościuszkowskie 6 lok. 229, 31-858 Kraków, Polska.

Polityka dotycząca plików cookie

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie została ostatnio zaktualizowana 27 kwietnia 2019.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę podczas przeglądania Internetu. Mogą one być używane do gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych na temat działań użytkownika na stronach internetowych, w tym na platformie SeeWidely. Pliki cookie pozwalają nam zapamiętać informacje dotyczące wizyty użytkownika na platformie SeeWidely, np. preferowany język, a także dane potrzebne do ułatwienia korzystania ze strony internetowej.

Stosujemy zarówno pliki cookie dotyczące sesji, które wygasają po krótkim czasie lub po zamknięciu przeglądarki, jak i trwałe pliki cookie, które pozostają zapisane w przeglądarce przez określony czas. Używamy plików cookie dotyczących sesji w celu identyfikacji użytkownika podczas pojedynczej sesji przeglądania, podobnie jak podczas logowania do platformy SeeWidely. Używamy trwałych plików cookie tam, gdzie musimy identyfikować użytkownika przez dłuższy czas, np. gdy użytkownik nie wyloguje się z konta.

Dlaczego SeeWidely korzysta z plików cookie i podobnych technologii?

Używamy plików cookie i podobnych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne „web beacon”, znaczniki pikselowe lub lokalne wspólne obiekty („pliki cookie flash”) w celu dostarczania, pomiaru i ulepszania naszych usług na różne sposoby. Wykorzystujemy pliki cookie zarówno podczas wizyty na naszej stronie internetowej i świadczenia usług za pośrednictwem przeglądarki internetowej, jak i poprzez naszą aplikację mobilną. W miarę stosowania dodatkowych technologii możemy również gromadzić dodatkowe dane za pomocą innych metod.

Wykorzystujemy pliki cookie do następujących celów:

Uwierzytelnianie i bezpieczeństwo
 • Logowanie do platformy SeeWidely
 • Ochrona i bezpieczeństwo użytkownika
 • Pomoc w wykrywaniu i zwalczaniu spamu, nadużyć i innych działań naruszających umowy SeeWidely

Na przykład pliki cookie pomagają uwierzytelnić dostęp do platformy SeeWidely i uniemożliwiają nieupoważnionym stronom dostęp do kont użytkowników.

Preferencje
 • Zapamiętanie danych na temat przeglądarki i preferencji użytkownika
 • Zapamiętanie ustawień użytkownika i innych dokonanych wyborów

Na przykład pliki cookie pomagają nam zapamiętać preferowany język użytkownika lub kraj, w którym przebywa użytkownik, dzięki czemu możemy dostarczać treści w preferowanym języku bez konieczności zadawania pytań za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową.

Analizy i badania
 • Pomoc w zrozumieniu, w jaki sposób użytkownicy wykorzystują platformę SeeWidely, i pomoc w jej ulepszaniu

Na przykład pliki cookie pomagają nam testować różne wersje platformy SeeWidely, aby zobaczyć, które funkcje lub treści preferują użytkownicy, sygnały nawigacyjne „web beacon” pomagają nam określić, które wiadomości e-mail są otwierane, a pliki cookie pomagają nam zobaczyć, w jaki sposób użytkownik wchodzi w interakcję z platformą SeeWidely, np. poprzez klikanie łączy.

Współpracujemy również z wieloma partnerami świadczącymi usługi analityczne, w tym z Google Analytics i Mixpanel, którzy używają plików cookie i podobnych technologii, aby pomóc nam analizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z Usług, w tym poprzez odnotowywanie witryn, z których użytkownicy są przekierowywani do naszej platformy. Dostawcy usług mogą gromadzić te dane samodzielnie lub możemy je im ujawnić.

Z niektórych z tych usług można zrezygnować za pomocą narzędzi, takich jak dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics czy plik cookie rezygnacji z Hotjar.

Spersonalizowane treści
 • Dostosowanie platformy SeeWidely, aby oferowała lepiej dopasowane treści

Na przykład pliki cookie pomagają nam wyświetlać spersonalizowaną listę zalecanych kursów na stronie głównej.

Reklama
 • Zapewnienie bardziej odpowiednich reklam

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie wykorzystywanych do ukierunkowywania i przesyłania reklam oraz o tym, jak można z nich zrezygnować, należy odwiedzić stronę www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html, lub, w przypadku zamieszkiwania na terenie Unii Europejskiej, należy zapoznać się z informacjami na stronie Your Online Choices.

Należy zauważyć, że w przypadku, gdy technologia reklamowa jest zintegrowana z Usługami, nadal można otrzymywać reklamy na innych stronach internetowych i w innych aplikacjach, ale nie będą one dostosowane do zainteresowań użytkownika.

Podczas korzystania z aplikacji mobilnych użytkownik może również otrzymywać dostosowane reklamy wewnątrz aplikacji. Systemy Apple iOS, Android OS i Microsoft Windows udostępniają własne instrukcje dot. kontroli wyświetlania dostosowanych do użytkownika reklam wewnątrz aplikacji. W przypadku innych urządzeń i systemów operacyjnych należy zapoznać się z ustawieniami prywatności lub skontaktować się z operatorem platformy.

Jakie mam możliwości dotyczące prywatności?

Użytkownik ma wiele możliwości kontrolowania lub ograniczania sposobu, w jaki pliki cookie są używane przez nas i przez naszych partnerów:

 • Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, ale można zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie. W tym celu należy zapoznać się z artykułami dotyczącymi pomocy technicznej dla danej przeglądarki. Jeśli użytkownik zdecyduje się odrzucić pliki cookie, może nie być w stanie zalogować się, dostosować lub korzystać z niektórych interaktywnych funkcji w Usługach.
 • Pliki cookie flash działają inaczej niż pliki cookie przeglądarki, więc narzędzia zarządzania plikami cookie przeglądarki mogą ich nie usuwać. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie flash można znaleźć w artykule firmy Adobe dotyczącym zarządzania plikami cookie flash oraz w panelu ustawień przechowywania witryn internetowych.
 • Aby uzyskać od uczestniczących firm informacje i kontrolować pliki cookie wykorzystywane w reklamie dostosowanej do odbiorców, należy odwiedzić strony rezygnacji konsumentów z udziału w reklamach w witrynie organizacji Network Advertising Initiative i Digital Advertising Alliance lub, jeśli użytkownik znajduje się na terenie Unii Europejskiej, odwiedzić stronę Your Online Choices. Aby zrezygnować z wyświetlania reklam przez Google Analytics lub dostosować reklamy Google Display Network, należy odwiedzić stronę Ustawienia reklam Google.
 • Aby uzyskać ogólne informacje na temat ukierunkowanych plików cookie i sposobu ich wyłączenia, należy odwiedzić stronę www.allaboutcookies.org.

Aktualizacje i informacje kontaktowe

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę dotyczącą plików cookie. Jeśli to zrobimy, poinformujemy o tym, publikując politykę na naszej stronie internetowej z nową datą wejścia w życie. W przypadku dokonania przez nas istotnych zmian podejmiemy odpowiednie kroki, aby powiadomić użytkownika z wyprzedzeniem o planowanej zmianie.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących wykorzystywania przez nas plików cookie prosimy o kontakt pod adresem kontakt@seewidely.com