Warunki użytkowania

Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki”) zostały ostatnio zaktualizowane 27 maja 2019.

Uważamy, że nasz model rynkowy jest najlepszym sposobem oferowania użytkownikom wysokiej jakości wartościowych treści edukacyjnych. Konieczne jest określenie zasad w celu utrzymania bezpieczeństwa platformy i usług dla użytkownika, dla nas oraz społeczności uczestników kursów. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszelkich działań w witrynie SeeWidely, aplikacjach mobilnych SeeWidely, aplikacjach TV, API i innych powiązanych usługach („Usługi”).

Spis treści

 • 1. Konta
 • 2. Rejestracja na kurs i dożywotni dostęp
 • 3. Płatności, środki, i zwroty
 • 4. Zasady dotyczące treści i zachowania
 • 5. Prawo SeeWidely do publikowanych treści
 • 6. Prawa SeeWidely
 • 7. Różne warunki prawne
 • 8. Rozwiązywanie sporów
 • 9. Aktualizacja Warunków
 • 10. W jaki sposób się z nami skontaktować

1. Konta

W celu wykonywania większości działań na naszej platformie potrzebne jest konto. Użytkownik musi przechowywać hasło w bezpiecznym miejscu, ponieważ ponosi odpowiedzialność za wszystkie czynności związane z kontem. Jeśli użytkownik podejrzewa, że ktoś inny używa jego konta, powinien zgłosić to do zespołu pomocy technicznej. Aby korzystać z SeeWidely, użytkownik musi osiągnąć wiek, w którym ma prawo korzystać z usług online w danym kraju.

Konto potrzebne jest do większości działań na naszej platformie, w tym do zakupu i zapisania się na kurs. Podczas konfiguracji i prowadzenia konta użytkownik musi stale zapewniać dokładne i kompletne informacje, w tym prawidłowy adres e-mail. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje konto i wszystko, co się na nim dzieje, w tym za wszelkie szkody (wobec SeeWidely lub innych osób) spowodowane przez osobę korzystającą z konta użytkownika bez pozwolenia. Oznacza to, że użytkownik musi chronić swoje hasło. Użytkownik nie może przekazywać swojego konta innej osobie ani korzystać z konta innej osoby bez jej zgody. W przypadku skontaktowania się z nami w celu uzyskania dostępu do konta udzielimy go dopiero po podaniu danych uwierzytelniających do logowania na tym koncie. W razie śmierci użytkownika jego konto zostanie zamknięte.

Użytkownik udostępniający dane ponosi odpowiedzialność za to, co dzieje się z jego kontem. Gdy użytkownik dowie się, że ktoś inny może korzystać z jego konta bez jego zgody (lub jeśli podejrzewa inne naruszenie bezpieczeństwa), musi powiadomić nas o tym niezwłocznie, kontaktując się z zespołem pomocy technicznej. Możemy zwrócić się o podanie niektórych danych, aby potwierdzić, że użytkownik jest właścicielem konta.

Aby utworzyć konto na SeeWidely i korzystać z Usług, uczestnicy kursu muszą mieć ukończone 18 lat. Osoby, które nie mają ukończonych 18 lat, nie mogą założyć konta, ale mogą poprosić rodzica lub opiekuna, aby otworzyli konto i pomogli zapisać się na kursy, które są dla takich osób odpowiednie. Jeśli dowiemy się, że użytkownik ma utworzone konto, ale nie osiągnął wieku wymaganego do korzystania z usług online w danym kraju (np. 13 lat w Stanach Zjednoczonych), zamkniemy konto.

Konto można zamknąć w dowolnym momencie, wykonując odpowiednie czynności. Aby dowiedzieć się, co się stanie po zamknięciu konta, zapoznaj się z Polityką prywatności.

2. Rejestracja na kurs i dostęp

Po zapisaniu się na kurs użytkownik otrzyma od nas licencję na jego przeglądanie wyłącznie w Usługach SeeWidely. Nie wolno próbować przenosić lub ponownie sprzedawać kursów w żaden sposób. Udzielamy czasowej licencji na dostęp do kursu, z wyjątkiem sytuacji, w których musimy wyłączyć kurs z powodów prawnych, związanych z zasadami lub sytuacji niedostępności kursu z powodów od nas niezależnych.

Uczestnik, który zapisze się na kurs, niezależnie od tego, czy jest to kurs bezpłatny czy płatny, otrzyma od SeeWidely licencję na przeglądanie kursu za pośrednictwem platformy i Usług SeeWidely, a SeeWidely jest licencjodawcą kursu. Kursy są licencjonowane, a nie sprzedawane. Niniejsza licencja nie daje żadnych praw do dalszej odsprzedaży kursu w żaden sposób (w tym poprzez udostępnianie informacji o koncie nabywcy lub bezprawne pobieranie kursu i udostępnianie go na stronie z torrentami).

W sensie prawnym, pełniejszym, SeeWidely udziela użytkownikowi (jako uczestnikowi kursu) ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej licencji na dostęp i przeglądanie kursów oraz związanych z nimi treści, za które uiścił wszystkie wymagane opłaty, wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych, edukacyjnych za pośrednictwem Usług, zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz wszelkimi warunkami lub ograniczeniami związanymi z poszczególnymi kursami lub funkcjami naszych Usług. Inne sposoby korzystania są wyraźnie zabronione. Użytkownik nie może reprodukować, redystrybuować, przekazywać, cedować, sprzedawać, transmitować, wypożyczać, udostępniać, pożyczać, modyfikować, adaptować, edytować, tworzyć dzieł pochodnych, udzielać podlicencji lub w inny sposób przenosić lub używać kursu, chyba że udzielimy na to wyraźnej, pisemnej zgody w umowie podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela SeeWidely. Odnosi się to również do treści, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem dowolnego z naszych API.

Na ogół udzielamy uczestnikom, którzy zapiszą się na kurs, czasowej licencji na dostęp, przeważnie wynoszącej 365 dni. Zastrzegamy sobie jednak prawo do cofnięcia każdej licencji na dostęp do kursów i korzystanie z nich w dowolnym momencie w przypadku, gdy podejmiemy decyzję lub będziemy zobowiązani do zablokowania dostępu do kursu z powodów prawnych lub związanych z zasadami, na przykład jeśli kurs, na który użytkownik się zapisał, jest przedmiotem roszczenia z tytułu praw autorskich lub jeśli stwierdzimy, że jego treść narusza nasze przepisy. Dostęp czasowy nie ma zastosowania do dodatkowych funkcji i usług związanych z kursem, na przykład napisy z tłumaczeniem tekstu kursu mogą być w każdej chwili zablokowane, a SeeWidely może w dowolnym momencie podjąć decyzję o zaprzestaniu udzielania pomocy w zakresie nauczania lub udzielania odpowiedzi na pytania związane z kursem. 

3. Płatności, środki, i zwroty

Użytkownik dokonujący płatności wyraża zgodę na użycie ważnej metody płatności.
Każdy zakup powinien być przemyślany przez użytkownika, gdyż w momencie rozpoczęcia świadczenia usług po dokonaniu opłaty za subskrypcję, użytkownik traci możliwość odstąpienia od umowy.

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość negocjacji rozwiązania umowy świadczenia usług. Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie. W celu zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy, prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta. 

3.1 Cennik

Ceny kursów na platformie SeeWidely ustala się na podstawie dokładnej wyceny kursu czy subskrypcji. W niektórych przypadkach cena kursu czy subskrypcji oferowanego na stronie internetowej SeeWidely może nie być dokładnie taka sama, jak cena oferowana w aplikacjach mobilnych lub TV, ze względu na systemy cenowe operatorów platform mobilnych i ich politykę wdrażania sprzedaży i promocji.

Rzadko prowadzimy promocję naszych kursów, a niektóre z nich są dostępne po obniżonych cenach tylko przez określony czas. Co pewien czas udostępniamy także konkretny moduł z płatnego kursu bezpłatnie po przez określony czas. Obowiązującą ceną kursu będzie cena obowiązująca w momencie zakończenia zakupu kursu lub subskrypcji (podczas dokonywania opłaty). Cena oferowana za konkretny kurs może być inna po zalogowaniu się na konto, niż cena dostępna dla użytkowników, którzy nie są zarejestrowani lub zalogowani, ponieważ niektóre z naszych promocji są dostępne tylko dla nowych użytkowników.

Cena podana użytkownikowi jest zależna od wersji językowej z której korzysta użytkownik. Nie umożliwiamy użytkownikom wyświetlania cen w innych walutach.

W przypadku uczestników kursów w kraju, w którym do sprzedaży konsumenckiej naliczany jest podatek od użytkowania i sprzedaży, podatek od towarów i usług lub podatek VAT, jesteśmy odpowiedzialni za pobranie i przekazanie tego podatku do właściwych organów podatkowych. W niektórych krajach wyświetlana cena może obejmować takie podatki.

3.2. Płatności

Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia opłat za zakupione kursy oraz upoważnia nas do obciążenia karty debetowej lub kredytowej bądź pobrania tych opłat za pośrednictwem innych metod płatności (takich jak PayPal, Boleto, SEPA, polecenie zapłaty lub portfel mobilny). SeeWidely współpracuje z partnerami zewnętrznymi zajmującymi się przetwarzaniem płatności, aby zaoferować użytkownikowi najwygodniejsze metody płatności w danym kraju i zapewnić bezpieczeństwo informacji o płatnościach. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Podczas dokonywania zakupu użytkownik wyraża zgodę na niekorzystanie z niewłaściwej lub niedozwolonej metody płatności. Jeśli wybrana metoda płatności nie będzie skuteczna, ale mimo wszystko użytkownik otrzyma dostęp do kursu, na który się zapisze, zgadza się wnieść odpowiednie opłaty w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania od nas powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dostępu do kursu, za który nie otrzymaliśmy odpowiednich opłat.

W niektórych przypadkach możemy przekazać środki na konto użytkownika. Środki te zostaną automatycznie wykorzystane przy zakupie kolejnego kursu lub subskrypcji w naszej witrynie, ale nie mogą zostać wykorzystane podczas zakupów w aplikacji mobilnej lub telewizyjnej. Środki mogą wygasnąć, jeśli nie zostaną wykorzystane w określonym terminie, i nie mają wartości pieniężnej.

3.3 Zwroty i środki

Każdy zakup powinien być przemyślany przez użytkownika, gdyż w momencie rozpoczęcia świadczenia usług po dokonaniu opłaty za subskrypcję, użytkownik traci możliwość odstąpienia od umowy.

Zastrzegamy sobie prawo do zwrotu kosztów lub środków na konto, według uznania, w zależności od możliwości partnerów przetwarzających płatności lub platformy, na której został zakupiony kurs (strona internetowa, aplikacja mobilna lub TV). Po upływie 14-dniowego okresu odstąpienia od umowy wyrażonego w przepisach, nie przysługuje zwrot środków ani kosztów.

Jeśli uznamy, że użytkownik nadużywa naszych zasad związanych ze zwrotem środków, zastrzegamy sobie prawo do zablokowania konta i ograniczenia korzystania z Usług w przyszłości. Jeśli zablokujemy konto lub uniemożliwimy dostęp do kursu z powodu naruszenia tych Warunków lub naszych zasad, użytkownikowi nie będzie przysługiwał zwrot środków ani kosztów.

3.4 Przedłużenie subskrypcji

Subskrypcja w serwisie SeeWidely jest automatycznie przedłużane aż do rezygnacji. W celu korzystania z Usług użytkownik musi dysponować dostępem do internetu oraz Urządzeniem z obsługą platformy SeeWidely i przekazać nam informacje dotyczące co najmniej jednej Metody Płatności. „Metoda Płatności” oznacza aktualną, poprawną i akceptowaną metodę płatności, którą można później każdorazowo zmienić i która może obejmować płatność z wykorzystaniem konta użytkownika zarejestrowanego w innej firmie. Użytkownik, o ile nie zrezygnuje z członkostwa przed datą rozliczenia, upoważnia nas do pobrania opłaty członkowskiej za następny okres rozliczeniowy przy użyciu wybranej przez siebie Metody Płatności (zob. „Rezygnacja” poniżej). 

Proponujemy wiele różnych planów subskrypcyjnych, w tym specjalne plany promocyjne. W odniesieniu do niektórych planów subskrypcyjnych mogą obowiązywać odmienne warunki i ograniczenia; informacje w tym przedmiocie zostaną przekazane w chwili rejestracji lub w innych udostępnianych użytkownikowi wiadomościach.

3.5 Okres rozliczeniowy. 

Opłata członkowska za korzystanie z Usług jest pobierana przy użyciu wybranej Metody Płatności w dacie rozliczenia podanej na stronie „Konto”. Czas trwania okresu rozliczeniowego zależy od rodzaju planu wybranego podczas rejestracji w serwisie. W niektórych przypadkach termin płatności może ulec zmianie, np. jeżeli nie udało się zrealizować płatności przy użyciu wybranej Metody Płatności lub jeżeli płatne członkostwo rozpoczęło się w dniu wypadającym poza danym miesiącem. 

3.6 Metody płatności. 

W celu korzystania z Usług wymagane jest przekazanie nam informacji dotyczących co najmniej jednej Metody Płatności. W przypadku gdy nie możemy skorzystać z podstawowej Metody Płatności w celu pobrania należnej opłaty członkowskiej lub gdy płatność z wykorzystaniem takiej metody jest odrzucana, użytkownik upoważnia nas do pobrania opłaty członkowskiej przy użyciu dowolnej Metody Płatności powiązanej z jego kontem. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie niepobrane, należne kwoty. Jeżeli płatność nie może być zrealizowana ze względu na upływ terminu ważności, brak środków lub z innych przyczyn i jeżeli użytkownik nie zrezygnuje z członkostwa, będziemy mieć prawo do zawieszenia dostępu do serwisu do momentu pobrania opłaty członkowskiej przy użyciu poprawnej Metody Płatności. W przypadku niektórych Metod Płatności zewnętrzny usługodawca może pobierać od użytkownika pewne opłaty, np. opłaty z tytułu transakcji zagranicznych lub inne opłaty związane z obsługą wybranej Metody Płatności. W zależności od wykorzystywanej Metody Płatności na poziomie lokalnym mogą być naliczane obciążenia podatkowe w różnej wysokości. W celu uzyskania szczegółowych informacji użytkownik powinien skontaktować się ze swoim zewnętrznym usługodawcą realizującym daną Metodę Płatności. 

3.7 Aktualizacja Metod Płatności. 

Metody Płatności można zaktualizować, przechodząc na stronę „Konto”. Możemy też aktualizować Metody Płatności użytkownika przy użyciu informacji przekazanych przez dostawców usług płatniczych. Po dokonaniu aktualizacji użytkownik upoważnia nas do dalszego pobierania opłat członkowskich w odpowiedniej wysokości przy użyciu wybranych Metod Płatności. 

3.8 Rezygnacja. 

Użytkownik może zrezygnować z członkostwa w serwisie SeeWidely w dowolnym momencie, przy czym dostęp do Usług będzie zapewniony do końca okresu rozliczeniowego. Płatności są bezzwrotne: nie zwracamy środków ani nie przyznajemy kredytów z tytułu niewykorzystania w całości miesięcznego członkostwa ani nieobejrzanych treści oferowanych w serwisie SeeWidely. W celu zgłoszenia rezygnacji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta lub dokonać odpowiednich czynności na swoim koncie. Rezygnacja z członkostwa powoduje automatyczne zlikwidowanie konta na koniec danego okresu rozliczeniowego. Jeśli użytkownik wykupił członkostwo w serwisie SeeWidely z użyciem Metody Płatności realizowanej przez zewnętrznego usługodawcę i chce zrezygnować z członkostwa w serwisie SeeWidely, taka rezygnacja może wymagać użycia witryny tego zewnętrznego usługodawcy w celu wyłączenia opcji automatycznego odnawiania lub wyłączenia subskrypcji serwisu SeeWidely.

3.9 Zmiany cen i planów subskrypcyjnych. 

Możemy okresowo wprowadzać zmiany planów subskrypcyjnych oraz opłat za usługi, jednak wszelkie tego typu zmiany cen lub planów subskrypcyjnych będą mieć zastosowanie do kolejnych okresów rozliczeniowych po wysłaniu do użytkownika zawiadomienia o wprowadzonych zmianach.

4. Zasady dotyczące treści i zachowania

Z SeeWidely można korzystać tylko do celów zgodnych z prawem. Użytkownik odpowiada za wszelkie treści, które zamieszcza na platformie. W przypadku powtarzających się lub poważnych naruszeń możemy zablokować konto. Jeśli użytkownik uważa, że ktoś narusza jego prawa autorskie na naszej platformie, powinien nas o tym poinformować.

Użytkownik nie może uzyskać dostępu lub korzystać z Usług ani utworzyć konta do celów niezgodnych z prawem. Korzystanie przez użytkownika z Usług i zachowanie na naszej platformie musi być zgodne z obowiązującymi lokalnymi lub krajowymi przepisami albo regulacjami prawnymi obowiązującymi w danym kraju. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za znajomość i zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Użytkownik nie może korzystać z naszych Usług, jeśli znajduje się na terytorium, na którym polskie firmy mają zakaz prowadzenia działalności lub znajdują się na polskiej liście osób objętych sankcjami.

Jeśli zostaniemy poinformowani, że kurs lub treść użytkownika narusza prawo lub prawa innych osób (na przykład, jeśli okaże się, że narusza prawa własności intelektualnej lub prawa do wizerunku innych osób lub dotyczy nielegalnej działalności), jeśli uznamy, że treść lub zachowanie użytkownika jest niezgodne z prawem, nieodpowiednie lub niewłaściwe (na przykład, jeśli użytkownik podszywa się pod kogoś innego), możemy usunąć treści użytkownika z platformy. SeeWidely przestrzega praw autorskich. 

SeeWidely ma swobodę w egzekwowaniu niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik naruszy te Warunki, nie uiści należnych opłat w wymaganym terminie, na żądanie organów ścigania lub organów rządowych, w przypadku braku aktywności przez dłuższy okres, w przypadku nieoczekiwanych problemów technicznych lub innych, lub jeśli podejrzewamy, że użytkownik prowadzi nieuczciwe lub nielegalne działania, możemy cofnąć lub zawiesić pozwolenie na korzystanie z naszej platformy i Usług lub zablokować konto w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez. Po takim cofnięciu pozwolenia możemy usunąć konto i treści, a także uniemożliwić dostęp do platformy i korzystanie z naszych Usług w przyszłości. Treści użytkownika mogą być nadal dostępne na platformach, nawet jeśli jego konto zostało anulowane lub zawieszone. Użytkownik akceptuje fakt, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej osoby trzeciej za zamknięcie konta, usunięcie treści lub zablokowanie dostępu do naszych platform i usług.

5. Prawo SeeWidely do publikowanych treści

Użytkownik pozostaje właścicielem treści opublikowanych na naszej platformie. Mamy prawo do udostępniania treści innym osobom za pośrednictwem dowolnego medium, w tym do promocji poprzez reklamę na innych stronach internetowych.

Treści opublikowane przez użytkownika jako uczestnika kursu pozostają jego własnością. Poprzez publikację treści, użytkownik udziela pozwolenia SeeWidely na ich ponowne wykorzystanie i udostępnianie, ale nie traci żadnych praw własności do swoich treści. 

Zamieszczając komentarze, pytania, recenzje, a także przedstawiając nam pomysły i sugestie dotyczące nowych funkcji lub ulepszeń, użytkownik upoważnia SeeWidely do korzystania z tej zawartości i dzielenia się nią z innymi, rozpowszechniania jej i promowania na dowolnej platformie i w dowolnych mediach oraz do wprowadzania do niej zmian, jakie uznamy za stosowne. W języku prawnym, poprzez przesyłanie lub zamieszczanie treści na platformach lub za ich pośrednictwem użytkownik udziela nam ogólnoświatowej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji (z prawem do sublicencji) na używanie, kopiowanie, powielanie, przetwarzanie, adaptację, modyfikowanie, publikowanie, przesyłanie, wyświetlanie i rozpowszechnianie treści we wszystkich mediach lub metodach dystrybucji (istniejących obecnie lub później). Obejmuje to udostępnianie treści innym firmom, organizacjom lub osobom fizycznym, które współpracują z SeeWidely w celu tworzenia konsorcjów, emisji, rozpowszechniania lub publikowania treści w innych mediach. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada wszelkie prawa niezbędne do upoważnienia nas do korzystania z treści przez niego przesyłanych. Użytkownik wyraża także zgodę na takie wykorzystanie treści bez wypłaty wynagrodzenia.

6. Prawa SeeWidely

Jesteśmy właścicielem platformy i Usług SeeWidely, w tym strony internetowej, obecnych lub przyszłych aplikacji i usług, a także logo, API, kodu i treści tworzonych przez naszych pracowników. Nie można manipulować nimi ani używać ich bez upoważnienia.

Wszelkie prawa, tytuły i udziały w platformach i Usługach SeeWidely, w tym w naszej witrynie internetowej, obecnych lub przyszłych aplikacjach, interfejsach API, bazach danych oraz treściach, które nasi pracownicy lub partnerzy przesyłają lub dostarczają za pośrednictwem Usług są i pozostaną wyłączną własnością SeeWidely i jej licencjodawców. Użytkownik nie ma prawa do wykorzystywania nazwy SeeWidely ani żadnego ze znaków towarowych, logo, nazw domen i innych wyróżniających cech marki SeeWidely. Wszelkie uwagi, komentarze lub sugestie, które użytkownik może przekazać w odniesieniu do SeeWidely lub Usług, są całkowicie dobrowolne i będziemy mogli je wykorzystać w sposób, który uznamy za stosowny i bez żadnych zobowiązań wobec użytkownika.

Podczas uzyskiwania dostępu lub korzystania z platformy SeeWidely lub Usług użytkownik nie może wykonywać żadnych poniższych czynności:

 • uzyskać dostępu, manipulować, korzystać z niepublicznych obszarów platformy, systemów komputerowych SeeWidely lub systemów przekazu technicznego dostawców usług SeeWidely;
 • wyłączyć, zakłócać lub próbować obchodzić którejkolwiek z funkcji platform związanych z bezpieczeństwem, sondować, skanować lub testować zabezpieczeń dowolnego z naszych systemów;
 • kopiować, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, dokonywać inżynierii wstecznej, odtwarzać kodu źródłowego ani w inny sposób próbować odkrywać kodu źródłowego lub treści na platformie lub w Usługach SeeWidely;
 • uzyskać dostępu, przeszukiwać lub próbować uzyskać dostęp lub przeszukiwać naszą platformę w żaden inny sposób (zautomatyzowany lub inny) niż za pomocą aktualnie dostępnych funkcji wyszukiwania dostępnych za pośrednictwem naszej strony internetowej, aplikacji mobilnych lub API (i tylko zgodnie z tymi warunkami API); scrapować, używać robotów lub innych automatycznych środków w celu uzyskiwania dostępu do Usług;
 • w jakikolwiek sposób korzystać z Usług w celu wysyłania zmienionych, wprowadzających w błąd lub fałszywych informacji identyfikujących źródło (np. wysyłanie wiadomości e-mail fałszywie pojawiających się jako SeeWidely), ingerować w dostęp jakiegokolwiek użytkownika, hosta lub sieci lub zakłócać go (lub podejmować takie próby), w tym w szczególności, wysyłać wirusów, przeciążać, stosować floodingu, rozsyłać spamu lub zalewać pocztą platformy lub usług, lub w inny sposób zakłócać lub obciążać Usługi.

7. Różne warunki prawne

Niniejsze Warunki są jak każda inna umowa i zawierają ważne warunki prawne, które chronią nas przed niezliczoną liczbą kwestii, które mogą mieć miejsce i które wyjaśniają stosunki prawne między nami a użytkownikiem.

7.1 Wiążąca umowa

Użytkownik potwierdza, że poprzez rejestrację, uzyskanie dostępu lub korzystanie z naszych Usług zgadza się na zawarcie prawnie wiążącej umowy z SeeWidely. Jeśli użytkownik nie akceptuje tych Warunków, nie powinien rejestrować się, uzyskiwać dostępu ani w inny sposób korzystać z naszych Usług.

Wszelkie wersje Warunków w języku innym niż polskim są udostępniane jedynie dla wygody, zaś użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że przypadku wszelkich rozbieżności nadrzędne znaczenie będzie miała wersja w języku polskim.

Niniejsze Warunki (w tym wszelkie umowy i zasady powiązane z nimi) stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem a nami.

Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną na mocy obowiązujących przepisów prawa, wówczas postanowienie to zostanie zastąpione ważnym, wykonalnym postanowieniem, które najbardziej odpowiada intencji pierwotnego postanowienia, a pozostałe zapisy niniejszych Warunków pozostaną w mocy.

Nawet jeśli spóźnimy się z wykorzystaniem naszych praw lub nie skorzystamy z nich w jednym przypadku, nie oznacza to, że zrzekamy się praw wynikających z niniejszych Warunków i możemy podjąć decyzję o ich egzekwowaniu w przyszłości. Jeśli zdecydujemy się zrzec się naszych praw w konkretnym przypadku, nie znaczy to, że zrezygnujemy z praw ogólnie lub w przyszłości.

Następujące sekcje pozostają w mocy po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszych Warunków: Sekcja 2 (Rejestracja na kurs i dożywotni dostęp), 5 (Prawo SeeWidely do publikowanych treści), 6 (Prawa SeeWidely), 7 (Różne warunki prawne), i 9 (Rozstrzyganie sporów).

7.2 Wyłączenie odpowiedzialności

Może się zdarzyć, że nasza platforma zostanie wyłączona z powodu planowanej konserwacji lub z powodu awarii na stronie. Może się również zdarzyć, że wystąpią problemy z bezpieczeństwem. To są tylko przykłady. Użytkownik akceptuje fakt, że nie będzie miał możliwości odwołania się do nas w żadnym z tego typu przypadków, w których sprawy nie będą przebiegały prawidłowo. W języku prawnym, Usługi i ich treści są dostarczane w stanie, w jakim się obecnie znajdują i w jakim są dostępne. My (i nasi afilianci, dostawcy, partnerzy i agenci) nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji co do przydatności, niezawodności, dostępności, terminowości, bezpieczeństwa, braku błędów lub dokładności Usług lub ich zawartości i wyraźnie wyłączamy wszelkie gwarancje lub warunki (wyraźne lub dorozumiane), w tym dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszania praw autorskich. My (oraz nasi afilianci, dostawcy, partnerzy i agenci) nie udzielamy żadnej gwarancji, że użytkownik uzyska określone rezultaty w wyniku korzystania z Usług. Użytkownik korzysta z Usług (w tym wszelkich treści) wyłącznie na własne ryzyko. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie gwarancji dorozumianych, więc niektóre z powyższych wyłączeń mogą nie mieć zastosowania.

Możemy podjąć decyzję o zaprzestaniu udostępniania niektórych funkcji Usług w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. W żadnym wypadku SeeWidely ani jej afilianci, dostawcy, partnerzy lub agenci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane takimi przerwami lub brakiem dostępności takich funkcji.

Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie Usług spowodowane wydarzeniami pozostającymi poza naszą kontrolą, takimi jak wojna, wrogie działania lub sabotaż, klęski żywiołowe, przerwy w dostawie energii elektrycznej, Internetu lub telekomunikacji, lub ograniczenia rządowe.

7.3 Ograniczenie odpowiedzialności

Korzystanie z naszych Usług wiąże się z ryzykiem, na przykład jeśli użytkownik zapisze się na kurs dotyczący zdrowia i odnowy biologicznej, jak np. joga, i odniesie obrażenia. Użytkownik w pełni akceptuje to ryzyko i zgadza się, że nie będzie miał możliwości dochodzenia odszkodowań, nawet jeśli poniesie stratę lub szkodę w wyniku korzystania z naszej platformy i Usług. W bardziej złożonym języku prawnym oznacza to, że w zakresie dozwolonym przez prawo, my (oraz spółki wchodzące w skład grupy, dostawcy, partnerzy i agenci) nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, karne lub wtórne (w tym utratę danych, przychodów, zysków lub możliwości biznesowych, ani za obrażenia ciała lub śmierć), niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, gwarancji, czynu niedozwolonego, odpowiedzialności za produkt lub w inny sposób, nawet jeśli zostaliśmy wcześniej poinformowani o możliwości wystąpienia szkód. Nasza odpowiedzialność (oraz odpowiedzialność każdej ze spółek z grupy kapitałowej, dostawców, partnerów i agentów) wobec użytkownika lub osób trzecich w dowolnych okolicznościach jest ograniczona do wyższej z następujących kwot: stu złotych (100 złotych) lub do kwoty, którą użytkownik nam zapłacił w ciągu dwunastu (12) miesięcy przed zdarzeniem powodującym roszczenia. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody szczególne lub wynikowe, więc niektóre z powyższych zapisów mogą nie dotyczyć użytkownika.

7.4. Zwolnienie z odpowiedzialności

Jeśli zachowanie użytkownika doprowadzi do problemów prawnych dla SeeWidely, możemy podjąć przeciwko niemu kroki prawne. Użytkownik zgadza się zwolnić SeeWidely, spółki należące do naszej grupy i członków ich zarządów, dyrektorów, dostawców, partnerów i agentów z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, żądania, straty, szkody lub wydatki osób trzecich (w tym uzasadnione opłaty za obsługę prawną) wynikające z (a) treści zamieszczanych lub przesyłanych przez użytkownika, (b) korzystania przez użytkownika z Usług (c) naruszenia przez niego niniejszych Warunków lub (d) naruszenia praw osób trzecich. Zobowiązanie użytkownika do odszkodowania pozostaje w mocy po rozwiązaniu niniejszych Warunków i zaprzestaniu korzystania z Usług.

7.5 Prawo właściwe i właściwość sądu

Niniejsze Warunki podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na jego wybór lub normy prawa kolizyjnego. W przypadku, gdy poniższa sekcja „Rozwiązywanie sporów” nie ma zastosowania, użytkownik i my wyrażamy zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów w Polsce.

7.6 Czynności prawne i powiadomienia

Powództwo, niezależnie od formy, wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane, nie może zostać wniesione przez żadną ze stron później niż w ciągu jednego (1) roku od powstania podstawy powództwa.

Wszelkie zawiadomienia lub inne informacje, które należy przekazać na mocy niniejszej Umowy, muszą mieć formę pisemną, należy je przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną (my kontaktujemy się na adres e-mail powiązany z kontem użytkownika, a użytkownik na adres kontakt@seewidely.com).

7.7 Zakaz cesji

Użytkownik nie może cedować ani przekazać niniejszych Warunków (lub praw i licencji udzielonych na ich mocy). Na przykład, jeżeli użytkownik zarejestrował konto jako pracownik firmy, konto nie może zostać przeniesione na innego pracownika. Możemy scedować niniejsze Warunki (lub prawa i licencje z nich przyznane) na inną firmę lub osobę bez ograniczeń. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie przyznaje żadnych praw, korzyści ani środków prawnych osobom ani podmiotom trzecim. Użytkownik wyraża zgodę, że jego konto jest niezbywalne, a wszystkie prawa do konta i inne prawa wynikające z niniejszych Warunków wygasają po jego śmierci.

8. Rozwiązywanie sporów

W razie wystąpienia sporu nasz zespół pomocy technicznej z przyjemnością pomoże go rozwiązać. Jeśli nie uda się rozwiązać sporu, a użytkownik mieszka w Polsce, ma możliwość skierowania sprawy do sądu orzekającego w sprawie drobnych roszczeń lub wniesienia sprawy do sądu arbitrażowego.

Niniejsza sekcja poświęcona rozwiązywaniu sporów ma zastosowanie wyłącznie do osób mieszkających w Rzeczpospolitej Polsce. Większość sporów można rozwiązać, więc przed wniesieniem formalnego pozwu prosimy o kontakt z zespołem pomocy technicznej.

8.1 Drobne roszczenia

Każda ze stron może wnieść roszczenie do sądu orzekającego w sprawie drobnych roszczeń w Krakowie lub w miejscu zamieszkania użytkownika, lub w innym miejscu wspólnie uzgodnionym przez obie strony, jeśli sprawa kwalifikuje się do postawienia przed sądem.

8.2 Arbitraż

Jeśli nie będziemy w stanie rozwiązać sporu polubownie, użytkownik i SeeWidely zgadzają się rozwiązać wszelkie roszczenia związane z niniejszymi Warunkami (lub innymi warunkami prawnymi) w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu, niezależnie od rodzaju roszczenia lub teorii prawnej. Jeżeli jedna ze stron wniesie roszczenie do sądu, które powinno zostać rozstrzygnięte w drodze arbitrażu, a druga strona odmówi arbitrażu, druga strona może zwrócić się do sądu o zmuszenie obu stron do poddania się arbitrażowi (nakaz arbitrażu). Każda ze stron może również zwrócić się do sądu o wstrzymanie postępowania sądowego na czas trwania postępowania arbitrażowego.

8.3 Zmiany

Niezależnie od poniższej sekcji „Aktualizacja niniejszych Warunków”, jeśli SeeWidely zmieni sekcję „Rozstrzyganie Sporów” po dniu, w którym ostatnio użytkownik wyraził zgodę na niniejsze Warunki, użytkownik może odrzucić wszelkie takie zmiany, dostarczając SeeWidely pisemne zawiadomienie o takim odrzuceniu pocztą lub osobiście na adres: SeeWidely, ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków, bądź za pośrednictwem poczty e-mail z adresu powiązanego z kontem użytkownika na adres: kontakt@seewidely.com w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie takiej zmiany, zgodnie z powyższą informacją „data ostatniej aktualizacji”. Aby zawiadomienie było skuteczne, musi zawierać pełne imię i nazwisko oraz jasno wskazywać, że użytkownik zamierza odrzucić zmiany w sekcji „Rozstrzyganie sporów”. Odrzucając zmiany, użytkownik zgadza się, że wszelkie spory pomiędzy nim a SeeWidely będą rozstrzygane na drodze arbitrażu zgodnie z postanowieniami sekcji „Rozwiązywanie sporów” obowiązującymi na dzień pierwotnej akceptacji niniejszych Warunków.

9. Aktualizacja Warunków

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Warunki w celu wyjaśnienia naszych praktyk lub w celu odzwierciedlenia nowych lub innych praktyk (takich jak dodawanie nowych funkcji), a SeeWidely zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub wprowadzenia zmian do niniejszych Warunków w dowolnym czasie według własnego uznania. Jeśli dokonamy jakiejkolwiek istotnej zmiany, powiadomimy użytkownika w określony sposób, np. przez powiadomienie w wiadomości e-mail wysłane na adres e-mail podany na koncie lub poprzez zamieszczenie powiadomienia za pośrednictwem naszych Usług. Zmiany zaczną obowiązywać w dniu publikacji, chyba że zostanie to ogłoszone inaczej.

Dalsze korzystanie z naszych Usług po wejściu zmian w życie oznacza, że użytkownik akceptuje te zmiany. Zmienione Warunki zastępują wszystkie poprzednie.

10. W jaki sposób się z nami skontaktować

Najlepiej skontaktować się z zespołem pomocy technicznej. Czekamy na pytania, uwagi i opinie o naszych Usługach.

Dziękujemy, że rozwijacie swoje kompetencję z nami. Powodzenia!