Komppetencje miękie vs twarde - Raport Badanie SeeWidely

Kompetencje miękkie vs. twarde

Wyniki ogólne

Kompetencje Miękkie 70%

30% Kompetencje Twarde

70%

Przed Tobą wyniki badania, które przeprowadziliśmy w dniach 23-30.06.2020 za pomocą ankiety na portalu LinkedIn. Ankietowanym zadano pytanie „Które kompetencje są według Ciebie ważniejsze?” z kafeterią 2 odpowiedzi: „kompetencje twarde” lub „kompetencje miękkie”. Łącznie głosów oddano 572.

Widzimy mocną przewagę w przykładaniu większej uwagi do kompetencji miękkich niż twardych. Zauważyć można również tendencję do coraz większego przykładania wagi do kompetencji miękkich wraz z rozwojem kariery, nabieraniem doświadczenia oraz obejmowaniem coraz to wyższych stanowisk zarządczych. Wydaje się to być logicznym następstwem dwóch czynników:

1. Na stanowiskach zarządczych zwraca się większą uwagę na współpracę pomiędzy podwładnymi.
2. W pierwszych etapach kariery wymaganiami brzegowymi do uzyskania posady czy awansu są głównie kompetencje twarde w danym zakresie. 

Należy pamiętać przy interpretowaniu kolejnych danych, że pytanie dotyczyło tego, które kompetencje w subiektywnym odbiorze uczestników badania są ważniejsze. Nie oznacza to, że te drugie są nieważne, a co najwyżej (wciąż z dozą ostrożności) są w subiektywnym mniemaniu mniej ważne.

Dodatkowo należy wziąć pod uwagę sam podział na kompetencje twarde i miękkie. Taka typologia nie jest idealna i wiele można by jej zarzucić, jednak jest jedną z najbardziej znanych. Na temat samych kompetencji i ich typologii niedługo opublikujemy osobną pracę na naszym blogu

Hierarchia

n = 572

Stopień w hierarchii - Kompetencje miękkie vs twarde - badanie SeeWidely

Wraz z rozwojem kariery i poziomu zarządczego coraz bardziej doceniane są kompetencje miękkie w porównaniu z kompetencjami twardymi.

Kierownictwo najwyższego szczebla

Kompetencje Miękkie 78%

22% Kompetencje Twarde

78%

Kierownictwo średniego szczebla​

Kompetencje Miękkie 76%

24% Kompetencje Twarde

76%

Pracownicy

Kompetencje Miękkie 63%

37% Kompetencje Twarde

63%

HR

n = 121

HR - Kompetencje miękkie vs twarde - badanie SeeWidely

Jak widzimy, osoby z HR-u przykładają bardzo dużą wagę do kompetencji miękkich i w znacznej większości uważają je za ważniejsze. Trochę inaczej sprawa wygląda z rekruterami którzy, pomimo iż pochylają się bardziej w stronę kompetencji miękkich, wciąż mają na uwadze niebagatelne znaczenie tych twardych. Wynika to między innymi z tego, gdyż to właśnie za pomocą oceny kompetencji twardych dokonuje się często pierwszej selekcji kandydatów na dane stanowisko. Dopiero kolejne etapy rekrutacji dają możliwość oceny kompetencji miękkich.

Wyniki ogólne dla HR

Kompetencje Miękkie 81%

19% Kompetencje Twarde

81%

Kierownictwo najwyższego szczebla

Kompetencje Miękkie 93%

7% Kompetencje Twarde

93%

Kierownictwo średniego szczebla

Kompetencje Miękkie 95%

5% Kompetencje Twarde

95%

Pracownicy

Kompetencje Miękkie 83%

17% Kompetencje Twarde

83%

Rekruterzy

Kompetencje Miękkie 60%

40% Kompetencje Twarde

60%

IT

n = 134

IT - Kompetencje miękkie vs twarde - badanie SeeWidely

Wraz ze wzrostem doświadczenia i stopnia zarządczego widzimy, że osoby z IT stawiają bardziej na kompetencje miękkie niż twarde. Wynika to z tego, że dopiero zarządzając większą liczbą osób z IT zauważamy, jak ważna jest ich współpraca w obszarze danego projektu. Natomiast pracownicy rozwijają głównie kompetencje twarde, gdyż to one na początku stanowią barierę wejścia do branży IT oraz determinują w niej zarobki.

Wyniki ogólne dla IT

Kompetencje Miękkie 63%

37% Kompetencje Twarde

63%

Kierownictwo najwyższego szczebla

Kompetencje Miękkie 71%

29% Kompetencje Twarde

71%

Kierownictwo średniego szczebla

Kompetencje Miękkie 67%

33% Kompetencje Twarde

67%

Pracownicy

Kompetencje Miękkie 60%

40% Kompetencje Twarde

60%

Sprzedaż

n = 70

Sprzedaż - Kompetencje miękkie vs twarde - badanie SeeWidely

W sprzedaży odwrotnie niż w przypadku IT wraz ze wzrostem poziomu zarządczego oraz doświadczenia zaczyna się dostrzegać również potrzebę rozwoju kompetencji twardych. Mimo to zdecydowanie to właśnie sprzedaż stawia najmocniej na kompetencje miękkie w ujęciu całościowym. To właśnie sprzedawcy pracujący bezpośrednio z klientami twierdzą w 94% przypadków, że to kompetencje miękkie są ważniejsze niż kompetencje twarde.

Wyniki ogólne dla Sprzedaży

Kompetencje Miękkie 90%

10% Kompetencje Twarde

90%

Kierownictwo najwyższego szczebla

Kompetencje Miękkie 82%

18% Kompetencje Twarde

82%

Kierownictwo średniego szczebla

Kompetencje Miękkie 89%

11% Kompetencje Twarde

89%

Pracownicy

Kompetencje Miękkie 94%

6% Kompetencje Twarde

94%

Marketing

n = 66

Marketing - Kompetencje miękkie vs twarde - badanie SeeWidely

Marketing to obszar wymagający często zarówno mocnych kompetencji twardych (np. kompetencji analitycznych), jak i kompetencji miękkich (np. kreatywności). Całościowo jednak to kompetencje miękkie są w 80% przypadków wskazywane jako te ważniejsze. Ciekawiej jest wśród wyższego kierownictwa, które bezsprzecznie w 100% wskazuje, że to kompetencje miękkie są ważniejsze. Sami pracownicy są w 90% podobnego zdania.

Wyniki ogólne dla Marketingu

Kompetencje Miękkie 80%

20% Kompetencje Twarde

80%

Kierownictwo najwyższego szczebla

Kompetencje Miękkie 100%

0% Kompetencje Twarde

100%

Kierownictwo średniego szczebla

Kompetencje Miękkie 68%

32% Kompetencje Twarde

68%

Pracownicy

Kompetencje Miękkie 90%

10% Kompetencje Twarde

90%

Finanse

n = 52

Finanse - Kompetencje miękkie vs twarde - badanie SeeWidely

Finanse pomimo przewagi wskazań na kompetencje miękkie nie zapominają o kompetencjach twardych. Widać to zwłaszcza wśród samych pracowników, jak i wysokiego kierownictwa. Kompetencje miękkie bardziej doceniają od nich osoby z kierownictwa średniego szczebla, lecz nie jest to drastyczna różnica. 

Wyniki ogólne dla Finansów

Kompetencje Miękkie 62%

38% Kompetencje Twarde

62%

Kierownictwo najwyższego szczebla

Kompetencje Miękkie 62%

38% Kompetencje Twarde

62%

Kierownictwo średniego szczebla

Kompetencje Miękkie 67%

33% Kompetencje Twarde

67%

Pracownicy

Kompetencje Miękkie 59%

41% Kompetencje Twarde

59%

Przedsiębiorcy

n = 30

Przedsiębiorcy - Kompetencje miękkie vs twarde - badanie SeeWidely

Przedsiębiorcy idealnie odwzorowują ogólny wynik badania, skłaniając się znacznie częściej w stronę kompetencji miękkich.

Wyniki ogólne dla Przedsiębiorców

Kompetencje Miękkie 70%

30% Kompetencje Twarde

70%

Logistyka

n = 17

Logistyka - Kompetencje miękkie vs twarde - badanie SeeWidely

Logistyka uzyskała zbliżony wynik ogólny do HR-u czy marketingu. Wydaje się więc, że znaczenie kompetencji miękkich w logistyce jest znacznie większe niż można było przypuszczać. Z pewnością jest to ciekawy obszar do dalszych i bardziej dogłębnych badań.

Wyniki ogólne dla Logistyki

Kompetencje Miękkie 82%

18% Kompetencje Twarde

82%

Kierownictwo najwyższego szczebla

Kompetencje Miękkie 100%

0% Kompetencje Twarde

100%

Kierownictwo średniego szczebla

Kompetencje Miękkie 50%

50% Kompetencje Twarde

50%

Pracownicy

Kompetencje Miękkie 100%

0% Kompetencje Twarde

100%

Administracja

n = 15

Administracja - Kompetencje miękkie vs twarde - badanie SeeWidely

Administracja pokazuje trend, który możemy zaobserwować również w innych kategoriach. Im wyższy stopień zarządczy i odpowiedzialność, tym większą uwagę przykłada się do kompetencji miękkich. Natomiast osoby na stanowiskach pracowniczych wciąż częściej doceniają bardziej kompetencje twarde.

Wyniki ogólne dla Administracji

Kompetencje Miękkie 87%

13% Kompetencje Twarde

87%

Kierownictwo najwyższego szczebla

Kompetencje Miękkie 100%

0% Kompetencje Twarde

100%

Kierownictwo średniego szczebla

Kompetencje Miękkie 100%

0% Kompetencje Twarde

100%

Pracownicy

Kompetencje Miękkie 75%

25% Kompetencje Twarde

75%

Branża Medyczna

n = 10

Branża Medyczna - Kompetencje miękkie vs twarde - badanie SeeWidely

Wyniki ogólne dla branży Medycznej

Kompetencje Miękkie 60%

40% Kompetencje Twarde

60%

Branża Artystyczna

n = 9

Branża Artystyczna - Kompetencje miękkie vs twarde - badanie SeeWidely

Wyniki ogólne dla branży Artystycznej

Kompetencje Miękkie 44%

56% Kompetencje Twarde

44%

Podsumowując...

Dane, które zebraliśmy pozwoliły nam na bardzo ciekawą analizę, w której widać w wielu kategoriach mocny trend przykładania coraz większej uwagi do kompetencji miękkich wraz ze wzrostem w strukturach zarządczych i obejmowaniu coraz wyższych stanowisk kierowniczych.  

Odpowiadając na pytanie, które kompetencje są ważniejsze – twarde czy miękkie – możemy wnioskować, że to właśnie miękkie są częściej odbierane jako te istotniejsze. Wydaje się to o tyle uzasadnione, że są one absolutnie potrzebne do współpracy z innymi. Dodatkowo ich pomiar jest trudniejszy, a rozwój czasochłonny. Nie można natomiast gloryfikować ich kosztem kompetencji twardych, które stanowią podstawę przy wykonywaniu danego zawodu. 

Czy to oznacza, że należy rozwijać tylko kompetencje miękkie?
Absolutnie nie. Jeśli zastanawiasz się, czy rozwijać tylko kompetencje miękkie, czy tylko twarde, to znaczy, że źle zadajesz pytanie. Należy rozwijać kluczowe kompetencje, które stanowią syntezę kompetencji zarówno miękkich, jak i twardych. Jeśli zastanawiasz się czy istnieją uniwersalne kluczowe kompetencje, to odpowiedź brzmi tak. Co więcej, zebraliśmy je na platformie SeeWidely w postaci 200 modułów i podzieliliśmy je na 17 kategorii. Możesz zobaczyć wszystko, klikając tutaj.

Sam temat kompetencji, ich odbioru i rozwoju jest niesamowicie ciekawy i z pewnością będziemy go dalej badać na różne sposoby.

Badanie zostało przeprowadzone pod kierownictwem Marcina P. Stopy.

Zdjęcie Marcin P. Stopa

Marcin P. Stopa

Polski Socjolog, ekspert NanoLearningu, CEO SeeWidely, redaktor naczelny e-magazynu re:post oraz trener.

Raport Nauka i rozwój w pracy i życiu SeeWidely
Jakie są najbardziej pożądane kompetencje przyszłości?
Na to pytanie i wiele innych dotyczących kompetencji, rozwoju oraz uczenia się znajdziesz odpowiedź w naszym raporcie.
Przeczytaj nasz darmowy raport
„Nauka i rozwój w pracy i życiu”

Dołącz, by otrzymywać: