Zdobądź wyjątkowy Certyfikat!

Nagradzamy za ciągły rozwój i zdobywanie kompetencji.

Złoty Certyfikat przyznawany za ciągły rozwój i zdobywanie kompetencji przez firmę SeeWidely - ważny przez 6 miesięcy
Srebrny Certyfikat przyznawany za ciągły rozwój i zdobywanie kompetencji przez firmę SeeWidely - ważny przez 3 miesiące

Poziom Srebrny

Przyznawany po 4 miesiącach aktywności i ukończeniu 25% modułów.
Ważny 3 miesiące.

Złoty Certyfikat przyznawany za ciągły rozwój i zdobywanie kompetencji przez firmę SeeWidely - ważny przez 6 miesięcy

Poziom Złoty

Przyznawany po 7 miesiącach aktywności i ukończeniu 50% modułów.
Ważny 6 miesięcy.

Platynowy Certyfikat przyznawany za ciągły rozwój i zdobywanie kompetencji przez firmę SeeWidely - ważny przez 1 rok

Poziom Platynowy

Przyznawany po 1 roku aktywności i ukończeniu 75% modułów.
Ważny 1 rok.

Diamentowy Certyfikat przyznawany za ciągły rozwój i zdobywanie kompetencji przez firmę SeeWidely - ważny dożywotnio

Poziom Diamentowy

Przyznawany po 3 latach aktywności i ukończeniu 75% modułów każdego roku.
Ważny dożywotnio.

LifeLong Learning - Nagradzamy za ciągły rozwój - zdobądź certyfikat na SeeWidely.com

Za co przyznawany jest certyfikat?

Za ciągłe doskonale się i rozwój.
Certyfikat poświadcza, iż osoba go otrzymująca rozwija się i doskonali w sposób ciągły uzyskując przy tym pozytywne wyniki. 

Kto może uzyskać certyfikat?

Każdy użytkownik platformy NanoLearningowej SeeWidely, który skutecznie rozwija swoje kompetencje w ramach całorocznego programu.

Rozwijaj kompetencje online każdego dnia i zdobądź certyfikat na SeeWidely.com
Wyślij formularz, by wnioskować o Certyfikat na SeeWidely.com

Jak uzyskać certyfikat?

O certyfikat może wnioskować każdy aktywny użytkownik seewidely.com poprzez wypełnienie formularza.

Jak długo ważny jest certyfikat?

Każdy poziom certyfikacji posiada własną datę ważności:

Srebrny certyfikat jest ważny przez 3 miesiące i może zostać przedłużony w formie Złotego certyfikatu.

Złoty certyfikat jest ważny przez 6 miesięcy i może zostać przedłużony w formie Platynowego certyfikatu.

Platynowy certyfikat jest ważny przez 1 rok i po 3 kolejnych odnowieniach może zostać przedłużony w formie Diamentowego certyfikatu.

Diamentowy certyfikat jest wieczny i nie ma daty ważności.

Zdobądź Diamentowy Certyfikat za ciągłe doskonalenie się i rozwój
Certyfikat za ciągłe zdobywanie kompetencji przyznawany na SeeWidely.com

Jaki jest koszt certyfikatu?

Certyfikat jest w pełni bezpłatny.

Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać certyfikat?

Po pierwsze musisz być aktywnym użytkownikiem seewidely.com.
Po drugie musisz stale rozwijać się i spełnić wymagania progowe dla każdego z poziomów certyfikacji:

Poziom Srebrny:

w ciągu ostatnich 4 miesięcy wykazać ciągłą aktywność i ukończyć 25% wszystkich modułów (50 modułów).

Poziom Złoty

w ciągu ostatnich 7 miesięcy wykazać ciągłą aktywność i ukończyć 50% wszystkich modułów (100 modułów).

Poziom Platynowy

w ciągu ostatnich 13 miesięcy wykazać ciągłą aktywność i ukończyć 75% wszystkich modułów (150 modułów).

Poziom Diamentowy

w ciągu ostatnich 3 lata wykazać ciągłą aktywność i ukończyć każdego roku 75% wszystkich modułów (150 modułów).

Aktywni użytkownicy platformy NanoLearningowej SeeWidely, którzy ciągle rozwijają kompetencje zdobywają wyjątkowy Certyfikat
Poziom Wymagany czas aktywności Procent ukończonych modułów Ważność certyfikatu
Srebrny 4 miesiące 25% 4 miesiące
Złoty 7 miesięcy 50% 6 miesięcy
Platynowy 13 miesięcy 75% 1 rok
Diamentowy 3 lata 75% każdego roku dożywotnia
Certyfikat przyznawany za ciągły rozwój widoczny także na LinkedIn czy w CV

Gotowy do udostępnienia na Linkedin

Udostępnij swój certyfikat na Linkedin w sekcji Licencje i Certyfikaty. Możesz go także umieścić w swoim CV, podsumowaniu zawodowym czy w innych dokumentach.

Jak sprawdzić autentyczność i ważność certyfikatu?

Można to zrobić wypełniając formularz znajdujący się obok i podając informacje z certyfikatu takie jak imię i nazwisko, unikalny nr. certyfikatu oraz datę ważności.

Zweryfikuj Certyfikat przyznawany za ciągły rozwój na SeeWidely.com

Aby wysłać wiadomość musisz zaakceptować politykę prywatności!