Budowanie zaangażowania wśród pracowników

Budowanie zaangażowania wśród pracowników - kompetencje menedżera.

Budowanie zaangażowania wśród pracowników

Wolisz oglądać niż czytać?

Ten artykuł znajdziesz również w formie animacji na naszej Platformie NanoLearningowej w kategorii ​Kompetencje menedżera.

Co znajdziesz w artykule?

  • 4%
  • Wskaźniki
  • Zwiększamy zaangażowanie

4%

W pracy pojawia się nowy pracownik i choć jest trochę przestraszony, to nie można odmówić mu zaangażowania. Jak pokazują jednak badania między innymi instytutu Gallupa, zaledwie 4% osób na świecie pracuje w pełnym wymiarze godzin i silnie angażuje się w swoje obowiązki. Tylko 4% spośród około 5 000 000 000 dorosłych na świecie! Co zatem zrobić, aby Twoi pracownicy znaleźli się właśnie w tych 4% osób silnie zaangażowanych w swoją pracę?

Nie dziwi nas fakt, że firmy posiadające silnie zaangażowanych pracowników, osiągają dużo lepsze wyniki niż pozostałe. Jak zdefiniujemy zaangażowanie pracownicze? Nie jest tym samym co zadowolenie z pracy. Pracownik zaangażowany koncentruje się na pracy i jest pozytywnie nastawiony do wykonywanych czynności. Co więcej, realizuje lub wręcz przekracza stawiane przed nim cele i wymagania, działając w jak najlepszym interesie organizacji. Zatem jak widzimy, zaangażowanie to w pewien sposób przywiązanie do pracy, współpracowników oraz organizacji, dzięki któremu nie tylko uczy się on i rozwija, ale też osiąga wysokie wyniki w powierzonych mu zadaniach. Kto by nie chciał mieć takiego pracownika?

Wskaźniki

Aby powiedzieć cokolwiek o zaangażowaniu pracowników, najlepiej jest je zmierzyć. Zaangażowanie jest mierzalne na trzech płaszczyznach:

– kultury organizacyjnej – to nie tylko znajomość, ale i identyfikacja z organizacją, jej wartościami, wizją, misją i strategią działania. To wszystko, co sprawia, że pracownik działa na korzyść firmy;

– współpracy – chodzi tu zarówno o relacje ze współpracownikami, jak i z przełożonymi, które bezpośrednio rzutują na pracę. To chęć do współpracy i osiągania kolektywnych celów;

– odpowiedzialności – w tym obszarze mieści się zarówno lojalność, jak i wychodzenie z inicjatywą, uczucie, że wpływa się na rzeczywistość oraz bierze się odpowiedzialność za swoje czyny;

Dobrym przykładem badania zaangażowania jest formularz opracowany przez Instytut Gallupa zawierający 12 pytań. Kiedy już poznamy poziom zaangażowania pracowników, możemy się zastanowić, w jaki sposób można je wzmocnić i co zrobić, aby nie osłabło.

Co może pomóc zbudować silne zaangażowanie pracownika?

– wspólne wartości  nadają one sens jego działaniu i sprawiają, że bliżej identyfikuje się on z organizacją;

– przełożeni, którzy biorą pod uwagę jego satysfakcję – niezależnie od stanowiska pracy, każdy powinien mieć możliwość czerpania zadowolenia z niego. W tym wypadku rolą przełożonego jest branie pod uwagę czynników, które mogą zwiększyć satysfakcję z wykonywanej pracy każdego pracownika;

– organizacja pracy – to bardzo pojemne stwierdzenie, gdyż z jednej strony mamy godziny pracy, możliwość wzięcia home office’u, a z drugiej biuro, jego wykończenie czy nawet wygodę fotela, w którym pracownik często spędza po 8 godzin dziennie;

– jasno określona ścieżka rozwoju i wynagrodzeń – pracownik musi wiedzieć, co dokładnie powinien zrobić, aby otrzymać  awans, premię czy podwyżkę;

– możliwości rozwojowe – każdy pragnie rozwoju i organizacja, w której się pracuje, powinna to nie tylko umożliwiać, ale i wspierać;

– ambitne zadania – pracownik powinien czuć, że jego praca jest ważna oraz że jest ona wystarczającym wyzwaniem, gdzie nie musi wykonywać zadań poniżej swoich kompetencji;

– uznanie – należy doceniać każdą pracę i gdy ta jest wyjątkowo dobrej jakości, to powinno się to podkreślić i nagrodzić, nawet nie finansowo, co po prostu pochwałą i uznaniem;

– atmosfera – dobra atmosfera sprzyja pracy, zrób więc wszystko, aby stworzyć jak najlepszą;

Co jeszcze? Musisz sprawdzić sam, jakie rzeczy mogą jeszcze bardziej zwiększyć zaangażowanie członków w Twoim zespole. Najważniejsze to poznać potrzeby danego zespołu i jego poziom zaangażowania. Następnie wystarczy pracować, próbować różnych metod i sprawić, żeby Twoi pracownicy stanowili właśnie to magiczne 4%.

Chcesz wiedzieć więcej?

Ten artykuł powstał na bazie jednego z 200 modułów dostępnych na Platformie SeeWidely.

Zobacz wszystkie moduły z kategorii Kompetencje menedżera.

Sprawdz - jak dziala Platforma NanoLearning

Patrz szerzej! - SeeWidely