Mózg kobiety vs mężczyzny,
 czy płeć ma swoją cenę, sprawiedliwy(-a) lider(-ka) i czy czeka nas rozwarstwienie społeczne

SeeWidely/ 12 marca, 2023/ NeuroEfektywnie

NeuroEfektywnie 🧠 | Wydanie nr 9

Mózg kobiety vs mężczyzny,
 czy płeć ma swoją cenę, sprawiedliwy(-a) lider(-ka) i czy czeka nas rozwarstwienie społeczne?

Marcin P Stopa SeeWidely 2

Head of NeuroResearch @ Neuroinsight Lab by SeeWidely

Co w nowym wydaniu?

🧠 Czy mózgi kobiet i mężczyzn różnią się od siebie?

💰 Płeć ma swoją cenę? Co mówi nam Global Gender Gap Report 2022?

⚖️ Kim jest sprawiedliwy lider(-ka) według pracowników?

🛒 Czy czeka nas rozwarstwienie społeczne i oddalenie się niskiej i wysokiej klasy społecznej z zanikającą klasą średnią?

👉 Okazja do spotkania – MTC 🙂

Zapraszam do nowego wydania biuletynu NeuroEfektywnie 🧠 – owocnej i przyjemnej lektury 🙂

#1

🔎 Przeanalizowałem pond 30 lat badań nad różnicami 🧠 mózgu u kobiet i mężczyzn. Oto co odkryłem.

Stereotypy na temat różnic płciowych są mocno wyryte w naszym społeczeństwie – nie ma co się oszukiwać. Wpływają na każdy aspekt naszego życia, także na neuronauki. 

Naukowcy także są narażeni na błędy poznawcze. Nawet, mimo że są ich świadomi i wiedzą, co robić, by zminimalizować ich impakt.

❓Mózg kobiety i mężczyzny różni się wielkością

To prawda. Tak samo może różnić się wielkością mózg Warszawiaka, Krakusa i Poznaniaka 😉 

Co zatem to oznacza? 

Że mózg może różnić się wielkością.

Jednak chyba nie musimy sobie tłumaczyć, że wielka głowa nie oznacza wielkiej inteligencji? Nawet znaczna różnica wielkości mózgu przekłada się co najwyżej na kilkanaście setnych punktu inteligencji płynnej.  

Wielkość mózgu jest proporcjonalna do ciała, a że mężczyźni statystycznie są więksi… Jednak przy zachowaniu skali, żaden z obszarów mózgu nie różni się znacząco rozmiarami (nie więcej niż 1%). 

❓Różnice w strukturze lub aktywności mózgu?

Nie ma znaczących różnic, które utrzymywałyby się w różnych populacjach. Żadna z nich także nie jest podstawą do wyjaśnienia różnic w osobowości i zdolnościach między płciami.

❓Dymorfizm płciowi

Mądrze brzmi, prawda? W dodatku to naukowe pojęcie, które tłumaczy różnice w budowie kobiety i mężczyzny. Tylko że w kontekście np. organów rozrodczych, a nie mózgu. I owszem występuje on w przyrodzie, np. u niektórych samców ptaków w postaci 6 razy większego obszaru mózgu sterującego śpiewem (samce ptaków używają śpiewu do wabienia samic), jednak nic nie wskazuje, aby występował on u ludzi.

❓Spoidło wielkie i połączenie między półkulami

Można spotkać teorię mówiącą, że różnica mózgów kobiet i mężczyzn znajduje się w ilości połączeń między półkulami czy ilości istoty szarej do białej. Jednak tak samo te różnice wynikają głównie z różnic rozmiarów mózgu i biorąc mózg tego samego rozmiaru kobiety i mężczyzny tracą one na znaczeniu. Dodatkowo ostatnie badanie obaliło hipotezę, że różnica tych połączeń mogłaby tłumaczyć wszelkie różnice.

❓Sztuczna inteligencja odróżnia skany mózgu kobiety i mężczyzny

Tak, ale na poziomie zaledwie 80% w porywach do 90%. Jeśli jednak dostanie skany mózgów o zbliżonej wielkości, jej dokładność spada do poziomu zbliżonego do rzutu monetą. Nie mówiąc o tym, że zmieniając pochodzenie etniczne z chińskiego na europejski algorytm zaczyna się gubić. 

❓Czy zatem można czuć się kobietą w ciele mężczyzny lub odwrotnie?

Tak. To tak jakby Tobie podmieniono ciało. Choć nie widzimy znaczących różnic fizycznych mózgu, to mówimy tylko o „sprzęcie”, a nie o oprogramowaniu, czyli tym, jak mózg przetwarza informacje czy myśli. Tutaj to, jak się czujemy może być determinowane przez nieodkryte jeszcze przez nas mechanizmy.

Podsumowując:

👉 Czy mózg kobiety różni się od mózgu mężczyzny?

Nie w znaczący sposób przekładający się na cały gatunek i tłumaczący różnice. Mamy te same procesory 😉

#2

Płeć ma swoją cenę?

Według Global Gender Gap Report 2022 opublikowanego przez World Economic Forum 🇵🇱Polska zajmuje:

👉 w rankingu europejskim na 35 krajów:

30. miejsce patrząc na ogólny wskaźnik globalnej luki płciowej 2022. Za nami pozostały już tylko takie kraje jak Malta, Węgry, Rumunia, Cypr i Grecja.

The Global Gender Gap Index 2022

👉 w rankingu światowym na 146 krajów:

77. miejsce ze względu na ogólny wskaźnik globalnej luki płciowej 2022.

74. miejsce jeśli chodzi o udział gospodarczy i możliwości kobiet.

70. miejsce w kategorii osiągnięcia edukacyjne.

87. miejsce jeśli chodzi o władzę polityczną.

1. miejsce ex aequo w przypadku zdrowia i przetrwania.

👉 Co więcej, w 2022 r. udział kobiet na stanowiskach kierowniczych w sektorze publicznym i prywatnym wynosił zaledwie 33% na całym świecie jak wskazują dane, które udostępnił sam LinkedIn na potrzeby wcześniej wspomnianego raportu.

Czy kobiety powinny zarabiać więcej? Nie.

Czy mężczyźni powinni zarabiać więcej? Nie.

Czy powinni zatem zarabiać tyle samo? Też nie.

Po prostu płeć nie powinna mieć kompletnie żadnego znaczenia zarówno podczas rekrutacji, jak i ustalania wynagrodzeń czy awansów.

💡 To, co powinno się liczyć to KOMPETENCJE.

Rekrutacja musi być oparta o kompetencje i rzetelną ocenę. W przeciwnym razie firma naraża się na straty, wysoką fluktuację dysfunkcjonalną i wiele innych problemów.

Problem gender gap realnie istnieje (co dla mnie jest nie do pomyślenia…), lecz żeby go zlikwidować nie powinniśmy dzielić, tylko łączyć i opierać się na faktach (podczas dyskursu) i kompetencjach (podczas rekrutacji).

Myślę, że firmy, które tego nie robią, drogą „selekcji naturalnej” czeka wyginięcie ze względu na przestarzałe modele traktowania przedmiotowo ludzi i niedostosowanie się do realiów świata, w którym funkcjonują.

👉 A jakie jest Twoje zdanie na ten temat?

#3

⚖️🤔 Kim jest sprawiedliwy(-a) lider(-ka) wg pracowników?

Co zrobić, by pracownicy uważali lidera(-kę) za sprawiedliwego(-wą)?

Jak oceniamy sprawiedliwość w miejscu pracy?

🔎 Według nowych badań z Uniwersytetu Notre Dame zależy to od wielu czynników, z których znaczącym jest motywacja przełożonego. 

Pracownicy oceniają uczciwość decyzji i interakcji z przełożonym(-ą) na podstawie:

👍 polegania na procesach decyzyjnych, które dają pracownikom głos i są spójne wśród pracowników, etyczne i wolne od uprzedzeń; 

👍 traktowania członków zespołu z godnością, szacunkiem i przyzwoitością; 

👍 udzielania im zgodnych z prawdą wyjaśnień; 

👍 przydzielania korzyści zgodnie z ich wkładem w organizację.

Co ciekawe, przełożeni z motywacją prospołeczną i ci koncentrujący się na potrzebach swoich pracowników są bardziej skłonni do przestrzegania zasad sprawiedliwości niż ci, którzy koncentrują się na sobie i kierują się własnym interesem.

Nawet jeśli przełożeni, których motywacja jest przez pracowników oceniana jako prospołeczna, popełniają błędy i zachowują się nieuczciwie, to i tak pracownicy rzadziej oceniają ich jako niesprawiedliwych za to.

Co zatem wynika z tych badań dla nas, pracowników i pracodawców? Oto kilka wniosków:

💡 Pracownicy nie oceniają przełożonych wyłącznie na podstawie reguł sprawiedliwości, ale także na podstawie intencji.

💡 Przełożeni motywowani prosocjalnie są uważani za bardziej sprawiedliwych, nawet jeśli popełniają drobne błędy.

💡 Uwzględnienie motywacji przełożonych w ocenie sprawiedliwości może pomóc zbudować lepsze relacje z pracownikami i zwiększyć ich poczucie sprawiedliwości.

Na koniec, abstrahując od biznesu.

Zastanawia mnie, czy można tym odkryciem częściowo tłumaczyć także, dlaczego społeczeństwa tak wiele są w stanie wybaczyć tyranom i autokratom, gdy Ci tylko wciąż pokazują, że kierują się dobrem społeczeństwa. 

#4

🔴 Te dane dotyczące cen są tragiczne, jeśli chodzi o perspektywę socjologiczną - dlaczego?

Mając 20 lat wierzyłeś(-łaś), że awansujesz w drabinie społecznej – że będziesz prowadzić lepsze życie. Najlepiej jeszcze bardziej dostatnie niż mieli Twoi rodzice. 

Zmiany cen z danych pochodzących z Bureau of Labor Statistics sugerują, że obecne pokolenie 18-latków może nie mieć tak łatwo. Warto im się przyglądnąć, gdyż, pomimo że pochodzą z rynku amerykańskiego dają ciekawy wgląd na kierunki, w których transformują się społeczeństwa.

Czy czeka nas rozwarstwienie społeczne i oddalenie się niskiej i wysokiej klasy społecznej z zanikającą klasą średnią?

Zacznijmy od początku i zastanówmy się, jak to może wpływać na społeczeństwo.

 W ostatnich 20 latach spadają ceny:

🔻 Telewizji

🔻 Zabawek 

🔻Oprogramowania 

🔻Usług komórkowych 

Natomiast wzrosły ceny (równocześnie ograniczając do nich dostęp):

🔺 Mieszkań i domów – podstawowa potrzeba, by móc się rozwijać.

🔺 Jedzenia – tańsze i bardziej przetworzone jedzenie powoduje gorszy stan fizyczny i psychiczny.

🔺 Opieki nad dziećmi – powoduje, że młodzi rodzice mają mniej czasu.

🔺 Usług medycznych – pogarsza się stan zdrowia niższych klas, chyba że choroba poczeka na termin na następny rok.

🔺 Podręczników – jest internet, ale obszerne omówienia można znaleźć właśnie w podręcznikach.

🔺 Edukacji wyższej – mamy masę kursów, ale uniwersytety uczą pewnego sposobu myślenia i patrzenia na naukę oraz zmniejszają barierę wejścia do rozumienia treści pisanych przez ekspertów.

🔺 Usług szpitalnych – zdrowie jest jednak najważniejsze.

To oznacza, że towary i usługi przekładające się bezpośrednio na polepszenie standardu i warunków życia stają się coraz droższe i coraz mniej dostępne. To z kolei może się przekładać na mniejsze szanse przejścia do wyższej klasy społecznej i rozwarstwienie na bardziej zamożną część społeczeństwa, która staje się coraz zamożniejsza i biedniejszą część społeczeństwa, która staje się coraz biedniejsza.

🟡 Co warto zauważyć, dla Polski wskaźniki te wyglądałyby inaczej, jednak trend polaryzacji i dychotomii możemy także u nas obserwować na wielu płaszczyznach.

Kolejna okazja, by się spotkać 🙂

Technologia NeuroEfektywna? Jak technologia rozszerza możliwości mózgu 🧠 – o tym właśnie będę mówić już 28 marca 2023 na głównej scenie MobileTrends.pl  

Technologię i neuronaukę łączy jeden ważny element. Obie rozwijają się w niesamowitym tempie. Obie także czerpią od siebie garściami, jak choćby wykorzystanie rozumienia tego, jak działa mózg do budowania jeszcze lepszych modeli sztucznej inteligencji. Technologia w samym swoim zamyśle ma wspierać nas w funkcjonowaniu i zwiększać nasze możliwości.

Czy nasz mózg i technologia to dobre połączenie?

Część osób powie, że niebezpieczne, jednak dobrze wykorzystane może pomóc osiągnąć nam nowe szczyty możliwości.

To będą intensywne dwa dni pełne rewelacyjnych prelegentów i prelegentek!

Dla mnie tym bardziej intensywne, że drugiego dnia zniknę na kilka godzin, by opowiadać o mózgu 🧠 na scenie konferencji SAP Labs Poland d<com> 2023.

Jeśli chcesz się spotkać, daj znać, żeby łatwiej było nam się znaleźć? 😉

Więcej szczegółów tutaj: https://2023.mobiletrends.pl/

Co w następnym wydaniu?

  • 🔥 Co się stanie, jeśli prawie połowę tygodnia pracownicy nie pracują?

  • 🧠 Jak dosłownie wygląda zapamiętywanie?

  • 💡 6 rzeczy, które musisz wiedzieć o wyobraźni.

  • 💪 Co zrobić, by umiejętności i wiedza nie rdzewiały?

  • ⭐️ Zapowiedź wielkiego ogłoszenia.

Wspaniałego tygodnia i do usłyszenia w nowym wydaniu!

Marcin P. Stopa

Marcin P. Stopa

Specjalizuję się w zakresie neuronauk i ich zastosowań w badaniach biznesowych oraz nauce i rozwoju ludzi dorosłych przez NanoLearning na SeeWidely.com Swoją wiedzę zdobywałem na uczelniach takich jak Uniwersytet Ekonomicznym w Krakowie (socjologia i zarządzanie), Uniwersytet Jagielloński (psychologia), Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (komórkowe mechanizmy funkcjonowania mózgu), Johns Hopkins University (badania Funkcjonalnym Rezonansem Magnetycznym) oraz Harvard University (neuronauka).

Wierzę, że jednym z podstawowych celów naszego pokolenia jest zrozumienie funkcjonowania naszego mózgu oraz stworzenie rozwiązań usprawniających naukę kompetencji potrzebnych do sprawnego funkcjonowania w coraz bardziej złożonym świecie.

Zobacz, jak wdrażamy neuronaukę w biznesie w Nauroinsight Lab: neuroinsightlab.pl

Spodobał Ci się artykuł?
Wiedza jest po to, by się nią dzielić:

Źródła:

#1

[1] Lise Eliot, Adnan Ahmed, Hiba Khan, Julie Patel, Dump the “dimorphism”: Comprehensive synthesis of human brain studies reveals few male-female differences beyond size, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763421000804?via%3Dihub

[2] Rebecca M. Young, Evan Balaban, Psychoneuroindoctrinology, https://www.nature.com/articles/443634a

[3] Zell, E., Krizan, Z., & Teeter, S. R., Evaluating gender similarities and differences using metasynthesis. https://psycnet.apa.org/record/2015-00137-002?doi=1

[4] Gina Rippon, The ‘female’ brain: why damaging myths about women and science keep coming back in new forms, https://theconversation.com/the-female-brain-why-damaging-myths-about-women-and-science-keep-coming-back-in-new-forms-129310

[5] Gina Rippon, How ‘neurosexism’ is holding back gender equality – and science itself, https://theconversation.com/how-neurosexism-is-holding-back-gender-equality-and-science-itself-67597

[6] Sarah-Jane Leslie, Andrei Cimpian, Meredith Meyer, Edward Freeland, Expectations of brilliance underlie gender distributions across academic disciplines, https://www.science.org/doi/10.1126/science.1261375

[7] Virginia Valian, Interests, Gender, and Science, https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1745691613519109

[8] Janet Shibley Hyde, Gender similarities and differences, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23808917/

[9] David M. Greenberg, Varun Warrier, Carrie Allison, Simon Baron-Cohen, Testing the Empathizing–Systemizing theory of sex differences and the Extreme Male Brain theory of autism in half a million people, https://doi.org/10.1073/pnas.1811032115

[10] Rachel Cooke, The Gendered Brain by Gina Rippon review – demolition of a sexist myth, https://www.theguardian.com/books/2019/mar/05/the-gendered-brain-gina-rippon-review

[11] Ruth Bleier, The Cultural Price of Social Exclusion: Gender and Science, https://www.jstor.org/stable/4315861?seq=1

[12] Cliodhna O’Connor , Helene Joffe, Gender on the Brain: A Case Study of Science Communication in the New Media Environment, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0110830

[13] Magdalena Zawisza, The terrifying power of stereotypes – and how to deal with them, https://theconversation.com/the-terrifying-power-of-stereotypes-and-how-to-deal-with-them-101904

#2

Global Gender Gap Report 2022, World Economic Forum

https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022

 
#3
 

[1] Cindy Muir (Zapata) et al. It’s not only what you do, but why you do it: How managerial motives influence employees’ fairness judgments. Journal of Applied Psychology, 2021

#4

Bureau of Labor Statistics – 2022

Rozmowa czy e-mail?
Chcesz dowiedzieć się jak neurobadania mogą pomóc w Twojej organizacji? Skontaktuj się z nami, używając formularza lub od razu zarezerwuj 30-minutową rozmowę w dogodnym dla siebie terminie.

Skontaktuj się z nami:

    Aby wysłać wiadomość musisz zaakceptować politykę prywatności.

    biuletyn neuroefektywnie